Tarjouspyyntö korkotukilainasta

Korkotukilainan tarjouspyyntölomake kunnille, kuntien asuntoyhtiöille ja asuntotuotannon yleishyödyllisille toimijoille

Lainanottajan tiedot

Yhteyshenkilön tiedot

Lainan käyttötarkoitus

Lainan tiedot

Erottele tuhannet, esimerkiksi 5 000 000.
Korkotukilainan laina-aika määräytyy korkotukiasetuksen (666/2001) mukaan.
Korkotukilainaa voidaan nostaa kohteen valmiusasteen mukaisissa erissä.
Korkotukilainan lyhennykset määräytyvät korkotukiasetuksen (666/2001) mukaan.

Korkovaihtoehdot

Päivämäärä ja kellonaika: xx/xx 20xx klo xx:xx

Lainan vakuus

Lisätiedot

Tarjouksen tiedot

Tarjouksen tulee olla voimassa xx/xx 20xx saakka.
Tarjouksen tulee olla perillä xx/xx 20xx klo xx:xx mennessä.

Tiedoksi lainanantajalle

Pyydämme ilmoittamaan lainan nostoon ja hoitoon liittyvät muut kulut laina-ajalle eriteltynä.

Mikäli tarjoukseen liittyy lainan ehtojen (marginaali ja/tai viitekoron) muuttaminen laina-aikana, pyydämme lainanantajaa yksilöimään mahdolliset muutokset tarjouksessa.

Lainanantaja pidättää itsellään oikeuden päättää lainan jakamisesta eri viitekorkosidonnaisuuksiin lainan nostohetken korkotaso huomioiden.

Lainanottajalla on oikeus valita itselleen kokonaistaloudellisin vaihtoehto.
 

Kopio tarjouspyynnöstä lähetetään automaattisesti tarjouspyynnön yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Asiasanat: 
Lainat