Kuntarahoituksen liiketoiminta jatkui vahvana vuonna 2023, mihin vaikutti erityisesti loppuvuotta kohden kasvanut rahoituksen kysyntä asuntosektorilla. Kunnissa vuosi 2023 oli ensimmäinen vuosi ilman sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen järjestämisen vastuita ja näihin liittyviä investointeja. Kuntataloutta tuki myös sote-uudistukseen liittyvä kertaluonteinen verohyöty, mikä vähensi kuntien rahoitustarpeita. Lisäksi kunnissa myös varautuminen yleisen korkotason nousuun korkosuojauksilla ja pitkillä viitekoroilla oli verrattain hyvällä tasolla.

Hyvinvointialueita edeltäneet sairaanhoitopiirit olivat osittain varautuneet hyvinvointialueiden rahoitustarpeisiin nostamalla rahoitusta ennakkoon, mutta loppuvuotta kohden kysyntä kasvoi.

Kuntien takauskeskuksen asettama limiitti Kuntarahoituksen hyvinvointialueille myöntämään pitkäaikaiseen rahoitukseen oli 400 miljoonaa vuonna 2023. Valtioneuvoston myöntämät lainanottovaltuudet vuodelle 2023 ja myös hyvinvointialueiden rahoitustarpeet olivat huomattavasti Kuntarahoituksen toimintaan vaikuttavaa limiittiä suuremmat. Käytössä ollut 400 miljoonan limiitti tuli täyteen ennen vuoden loppua, emmekä voineet viimeisellä vuosineljänneksellä antaa vuotta 2023 koskevia tarjouksia hyvinvointialueiden rahoituspyyntöihin.

Uuden pitkäaikaisen rahoituksen määrä pysyi lähes samalla tasolla kuin vuonna 2022. Pitkäaikaisen rahoituksemme määrä oli vuoden 2023 lopussa 32,0 miljardia euroa.

Avainlukuja vuodelta 2023

32,0

mrd. €

Pitkäaikainen asiakasrahoitus 31.12.2023

10,1

mrd. €

Uusi varainhankinta vuonna 31.12.2023

7,0

mrd. €

Kestävän rahoituksen määrä taseessa 31.12.2023

6,53

Asiakkaiden suositteluhalukkuus 2023 (asteikolla 1–7)

Esa Kallio: Toimitusjohtajan katsaus

Kuntarahoituksen toiminta jatkui vakaana

”Vuosi 2023 oli jo neljäs peräkkäinen epävakauden leimaama vuosi. Kuntarahoituksen toimintakykyyn geopoliittisten jännitteiden lisääntyminen ja markkinoiden ailahtelu eivät merkittävästi vaikuttaneet. Pystyimme häiriöttä toteuttamaan perustehtävämme eli edullisen pitkäaikaisen rahoituksen hankkimisen asiakkaillemme. ”
Esa Kallio, toimitusjohtaja

Esa Kallio: Toimitusjohtajan katsaus

Kuntarahoituksen toiminta jatkui vakaana

”Vuosi 2023 oli jo neljäs peräkkäinen epävakauden leimaama vuosi. Kuntarahoituksen toimintakykyyn geopoliittisten jännitteiden lisääntyminen ja markkinoiden ailahtelu eivät merkittävästi vaikuttaneet. Pystyimme häiriöttä toteuttamaan perustehtävämme eli edullisen pitkäaikaisen rahoituksen hankkimisen asiakkaillemme. ”

Liiketoiminta

Kestävien rahoitustuotteiden kysyntä kasvoi

Vihreän rahoituksen kysyntä jatkui ennätyksellisen vahvana. Vuoden 2023 lopussa rahoitusta nostaneita vihreitä hankkeita oli 360, ja vihreisiin investointeihin myönnetyn rahoituksen määrä vuoden lopussa oli 4,8 miljardia euroa.

Myös yhteiskunnallisen rahoituksen kysynnän kasvu jatkui. Vuoden lopussa rahoitusta nostaneita yhteiskunnallisia hankkeita oli 117 ja niihin myönnetyn rahoituksen määrä vuoden lopussa oli 2,2 miljardia euroa.
Sähköauto latauspisteessä

Liiketoiminta

Kestävien rahoitustuotteiden kysyntä kasvoi

Vihreän rahoituksen kysyntä jatkui ennätyksellisen vahvana. Vuoden 2023 lopussa rahoitusta nostaneita vihreitä hankkeita oli 360, ja vihreisiin investointeihin myönnetyn rahoituksen määrä vuoden lopussa oli 4,8 miljardia euroa.

Myös yhteiskunnallisen rahoituksen kysynnän kasvu jatkui. Vuoden lopussa rahoitusta nostaneita yhteiskunnallisia hankkeita oli 117 ja niihin myönnetyn rahoituksen määrä vuoden lopussa oli 2,2 miljardia euroa.

Vihreän ja yhteiskunnallisen rahoituksen hankkeiden määrän kehitys 2019–2023

Vihreä ja yhteiskunnallinen rahoitus ovat instrumentteja, joilla kannustamme asiakkaitamme vastuullisiin investointeihin. Erityisesti vihreän rahoituksen kysyntä jatkui ennätyksellisen vahvana. Vuoden 2023 lopussa rahoitusta nostaneita vihreitä hankkeita oli 360, ja vihreisiin investointeihin myönnetyn rahoituksen määrä vuoden lopussa oli 4,8 miljardia euroa.

Myös yhteiskunnallisen rahoituksen kysynnän kasvu jatkui. Vuoden lopussa rahoitusta nostaneita yhteiskunnallisia hankkeita oli 117 ja niihin myönnetyn rahoituksen määrä vuoden lopussa oli 2,2 miljardia euroa.

Henkilö kalastamassa.

Kestävyysohjelma

Kestävän hyvinvointiyhteiskunnan mahdollistaja

Vastuullisuus on päivitetyn strategian myötä entistä keskeisemmässä roolissa Kuntarahoituksen toiminnassa. Vastuullisuustyötämme ohjaa lokakuussa 2023 julkistamamme kestävyysohjelma, joka määrittelee vastuullisuustyöllemme aiempaa selkeämmän suunnan ja tavoitteet.

Varainhankinta onnistui erinomaisesti epävakailla markkinoilla

Tilanne pääomamarkkinoilla vuonna 2023 oli hyvin vaihteleva. Vuotta leimasi geopoliittisten vastakkainasettelujen tuoma epävarmuus sekä keskuspankkien toimet inflaation hillitsemiseksi. Vuoden alussa ripeästi kasvanut inflaatio ja maailmanlaajuiset pankkisektorin ongelmat sekä nopeasti noussut korkotaso loivat markkinoille epävarmuutta, mikä vaikeutti varainhankintaa. Vuoden ensimmäisten kuukausien jälkeen keskuspankkien toimiin tuli läpinäkyvyyttä, inflaatio alkoi hellittää ja luottamus palasi markkinoille kesäksi ja alkusyksyksi. Syksyllä tilanne alkoi jälleen vaikeutua talouden yleisnäkymän heikkenemisen myötä. Marginaalit alkoivat vuoden lopussa leventyä, ja erityisesti euromarkkinalla tilanne muuttui haastavaksi.

Varainhankintamme strategia osoittautui jälleen erittäin toimivaksi epävakailla markkinoilla. Pääsymme pääomamarkkinoille säilyi vahvana läpi vuoden, ja varainhankinnan keskihinta pysyi hyvällä tasolla. Asiakkaiden rahoitustarve osoittautui alkuperäisiä arvioita suuremmaksi, minkä vuoksi kasvatimme varainhankinnan ohjelmaa.

Viitelainojen liikkeeseenlaskut onnistuivat hyvin markkinoiden epävarmasta tilanteesta huolimatta. Yhteensä toteutimme pitkäaikaisia varainhankintajärjestelyitä vuoden 2023 aikana 87 kaikkiaan 12 valuutassa. Pitkäaikaista varainhankintaa teimme vuoden aikana yhteensä 10,1 miljardia euroa.

Uusi pitkäaikainen varainhankinta 2023 alueittain

Varainhankintamme strategiana on varainhankinnan lähteiden hajautus, jolla varmistamme rahoituksen saatavuuden asiakkaillemme kaikissa markkinaolosuhteissa.

Henkilöstökokemuksen yhteinen kehittäminen tuotti tulosta

Kuntarahoitus-konsernissa työskenteli vuoden 2023 lopussa 185 henkilöä erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Hyvä henkilöstökokemus on meille tärkeä tavoite. Mittaamme henkilöstötyytyväisyyttämme vuosittain, ja tulosten perusteella valitsemme yhdessä henkilöstön kanssa tärkeimmät henkilöstökokemukseen vaikuttavat kehittämisalueet, joihin panostamme. Henkilöstömme on ollut tiiviisti mukana henkilöstökokemuksen kehittämiseen liittyvien toimien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kuntarahoituksen henkilöstökokemus on kehittynyt positiivisesti. Maaliskuussa meille myönnettiin Vuoden innostavimmat työpaikat -tunnustus vuoden 2022 henkilöstökokemustutkimuksen perusteella. Myös vuoden 2023 tutkimuksessa henkilöstökokemuksemme oli hyvä ja parantui hieman edellisen vuoden tuloksesta. Tulos on korkeampi kuin suomalaisessa asiantuntijaorganisaatiossa keskimäärin.

Panostamme osaamisen kehittämiseen. Strategiamme päivityksen yhteydessä määrittelimme osaamisen kehittämisen yhdeksi keskeiseksi strategian kulmakiveksi.

Ota yhteyttä

Lisätietoja vuosiraportoinnista