Inspiran Anssi Wright: Työmme yhteiskunnallinen puoli korostuu poikkeustilanteessa entisestään

Tekemiemme valintojen pitää olla sellaisia, jotka kestävät yksityiskohtaistakin myöhempää tarkastelua, sanoo Inspiran toimitusjohtaja Anssi Wright.

– Yhteisöllisyys, yhteishenki, toisten kunnioittaminen, harmoninen ilmapiiri ja rehti toiminta, summaa Kuntarahoituksen tytäryhtiötä Inspiraa johtava Wright työyhteisönsä parhaita puolia.

Asiat ovat pitkälti samoja, joita kuntarahoituslaiset nostavat toistuvasti esiin työpaikastaan puhuttaessa.

– Olemme tiivis porukka, joka tekee yhdessä töitä yhteisten tavoitteiden ja asiakkaiden eteen. On selvää, että normioloissa saman katon alla oleminen ja toimiminen tukevat yhteisöllisyyttä entisestään. Pyrimme siihen, että tämä henki välittyy myös asiakkaiden suuntaan, hän jatkaa.

Kehittyminen vaatii aktiivista työtä

Anssi Wrightin tausta on niin sanottujen big four -yhtiöiden parissa – hän on työskennellyt niin EY:n kuin Deloitten yritysjärjestely- ja konsultointitoiminnoissa. Joulukuussa 2014 Wright aloitti Inspiralla apulaisjohtajan tittelillä ja on syyskuusta 2018 lähtien toiminut yhtiön toimitusjohtajana. Työnkuva Inspiralla on säilynyt näiden vuosien aikana varsin samanlaisena, mutta toki nykyisen roolin myötä on tullut enemmän hallinnollista työtä ja vastuuta koko liiketoiminnasta.

Wright hoitaa myyntiä, johtaa projekteja, työskentelee asiakastoimeksiannoissa ja tekee paljon työtä sen eteen, että Inspiran asiantuntijoilla olisi mahdollisuus jatkuvasti kehittyä työssään. Hänen tyypillinen työpäivänsä alkaa perinteiseen suomalaiseen tyyliin aamukahdeksan pintaan.

– Päivät koostuvat asiakaskommunikaatiosta, projektipalavereista, tarjousten laatimisista, henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä itse toimeksiantotyöstä. Työpäivien sisällöt voivat vaihdella paljonkin vallitsevasta tilanteesta riippuen, hän kertoo.

Poikkeustilanteen aikana palaverit ovat hoituneet lähinnä Teamsin kautta etänä. Wrightin mukaan etätyöt sujuvat hyvin ja tehokkaasti, mutta yhteisöllisyyttä on ikävä. Etätöitä jatketaan Kuntarahoituksessa toistaiseksi.

– Jo ensimmäisen etänä tehdyn kuukauden jälkeen alkoi tuntua siltä, että olisi kiva tehdä töitä taas toimistolta käsin ja tavata kollegat kasvotusten eikä pelkän ruudun tai puhelimen välityksellä. Toimistotyön sosiaalinen puoli on hankalasti korvattavissa millään välineellä, hän toteaa.


”Toimistotyön sosiaalinen puoli on hankalasti korvattavissa millään välineellä.”


Tavoitteiden pitää olla läpinäkyviä

Talouden ja rahoituksen neuvonantopalveluita kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon tarjoavan Inspiran vahvuutena on kuntasektorin erityispiirteiden tuntemus yhdistettynä syvälliseen talouden ja rahoituksen osaamiseen.

Niin Kuntarahoituksella kuin Inspiralla käytännön työtä ja päätöksentekoa ohjaavat samat, yhteisesti määritellyt arvot – asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja avoimuus. Näistä etenkin asiakaskeskeisyys ja vastuullisuus korostuvat arjessa, kun taas avoimuus näkyy esimerkiksi siten, että asiantuntijoiden tavoitteet ja suoritusten mittaus on avointa ja läpinäkyvää.

– Helpointa myyntiä on lisämyynti tyytyväiselle asiakkaalle. Vastuullisuus kuuluu samaan pakettiin asiakaskeskeisyyden kanssa. Asiakastoimeksiannoissa tehtyjen ratkaisujen pitää olla sellaisia, että ne kestävät yksityiskohtaistakin jälkikäteistarkastelua, Wright painottaa.

Työyhteisössä kaiken tekemisen tavoitteena on luonnollisesti myös se, että yhteisöllisyys välittyy potentiaalisille työnhakijoille, kun nämä pohtivat seuraavaa siirtoaan. Työnantajakuva, työyhteisön ilmapiiri ja työn merkityksellisyys ovat entistä tärkeämpiä asioita, kun kilpaillaan parhaista uusista kollegoista.

– Mitä yhtiön markkinointiin ja viestintään tulee, on siinä menty viime vuosien aikana harppauksin eteenpäin, mikä on hienoa ja edesauttaa työnantajakuvan kehittymistä. Myös Timon analyysit ja julkaisut ovat luoneet dynaamista kuvaa koko yhtiöstä ja olleet raikas tuulahdus, Wright kiittelee kollegaansa, Kuntarahoituksen pääekonomistia Timo Vesalaa.

Wrightin mukaan käytännön työssä on ilahduttavaa, kun asiantuntijat nostavat esille vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä – miten tehdyt ratkaisut tukevat kyseisen asiakkaan ja toisaalta yhteiskunnan kokonaisetua. Kuntien talous on ollut tiukalla jo tähän vuoteen lähdettäessä, ja koronakriisi on syventänyt entisestään talouden tasapainotustarvetta.

– Itse koen että mahdollisuus olla osaltaan vaikuttamassa kuntien investointien sekä omaisuusjärjestelyiden tehokkaaseen toteuttamiseen ja siten yhteiskunnan resurssien käyttöön, tuo merkityksellisyyttä työhöni. Julkisten palveluiden toteuttamisessa ja rahoittamisessa säästetyt eurot ovat käytettävissä muuhun hyödylliseen, hän sanoo.

Näkökulma julkisten varojen tehokkaasta käytöstä on Inspiran työssä läsnä jatkuvasti.

– Näin poikkeuksellisten aikojen keskellä sen merkitys on korostunut entisestään, Wright summaa.


ANSSI WRIGHT
○ Inspiralla joulukuusta 2014
○ Työskennellyt aiemmin mm. EY:llä, Deloitte:lla sekä Työeläkeyhtiö Elon sijoitustoiminnossa
○ KTM (pääaineena rahoitus) Helsingin kauppakorkeakoulusta 1999, CEFA Hanken 2011
○ Asuu Espoossa, perheeseen kuuluvat vaimo, alakouluikäiset lapset sekä espanjanvesikoira Minka
○ Harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja liikkuu paljon luonnossa. Pitää mökkeilystä. Viettää aikaa myös lasten harrastusten parissa.


Lue juttusarjan aiemmat osat:


Teksti: Pihla Hakala
Kuvat: Sami Lamberg