Kaikki ajankohtaiset

Vastuullisuus

|

Elonkirjotalo vaalii luonnon monimuotoisuutta

Havainnekuva Elonkirjotalosta etuviistosta.

Y-Säätiö on asunnottomuuden poistamisen suunnannäyttäjä, joka vuokraa ja rakennuttaa kohtuuhintaisia koteja. Suurimpana valtakunnallisena ja voittoa tavoittelemattomana vuokranantajana Y-Säätiö haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Elonkirjotalo-hanke yhdistää Euroopassa aiemmin kokeiltuja ympäristöystävällisiä rakentamistapoja yhteen hankkeeseen. Valmiille konseptille etsitään tällä hetkellä sopivaa tonttia Helsingistä. Hanke on myös hyväksytty osaksi Helsingin kaupungin Kehittyvä kerrostalo -ohjelmaa.

Asuintalon alle jää koskematonta maaperää, millä voi olla hyviä ympäristövaikutuksia

Elonkirjotalon keskeinen ajatus on mahdollisimman avoimeksi jätetty maantasokerros. Näin tontin elonkirjoa voitaisiin vaalia ja pitää luontainen maaperä mahdollisimman koskemattomana. Säätiö ja Helsingin kaupunki etsivät ihanteellista tonttia, joka olisi tasaisella maalla, lähellä puistoa tai metsää.

– Elonkirjotalo on kunnianhimoinen hanke. Haluamme löytää tapoja, joilla rakentamisen hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia voisi pienentää. Rakentamalla ympäristöystävällisiä kohteita tuemme ja mahdollistamme myös asukkaiden kestävää asumista, kertoo Y-säätiön toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

Avoimeksi jätetty maaperä sitoo hiiltä ja auttaa myös hallitsemaan tontin hulevesiä. Rankat sateet ja sulavat lumet saattavat kerryttää asuintalojen asfaltoiduille alueille ylimääräistä vettä, jota pitää johtaa tontilta pois. Elonkirjotalon tontille kaavailtujen viheralueiden ansiosta vesi imeytyy paremmin maahan ja pääsee haihtumaan.

Rakentamisessa huomioidaan hiilijalanjälki, luonto ja yhteisöllisyys

Elonkirjotalon muita suunniteltuja tiloja ovat kasvihuonekattokerros, oleskelusivukäytävät ja luonnontilainen piha. Hankkeen avulla voitaisiin selvittää, miten rakennetun ympäristön elonkirjo vaikuttaa asukkaisiin ja asumiseen.

– Luonnolla on monia positiivisia vaikutuksia. Kasvihuonekattokerros voisi lisätä asukkaiden läheisyyttä luontoon ja jopa kohentaa hyvinvointia. Katolla saisi kasvattaa vihanneksia ja puutarhassa puuhastelu voi lieventää stressiä ja tuoda asukkaita yhteen.

Elonkirjotalon yksi tavoite on mahdollistaa jokaiselle asukkaalle kahden tonnin hiilibudjetti, kun keskiarvoltaan suomalaisten hiilijalanjälki on yli kymmenen tonnia. Puurakentamisessa rakennusmateriaali sitoo hiiltä ja vähentää asumisen energiankulutusta. Tavoitteessa onnistuminen vaatii myös sitoutumista asukkailta.

Kuntarahoituksen vastuullisesta rahoituksesta vastaava senior asiantuntija Rami Erkkilä pitää Elonkirjotaloa hienona esimerkkinä siitä, miten valtion tukeman asuntotuotannon toimijat kehittävät kestävää rakentamista ja asumista.

– Elonkirjotalo on yksi osoitus Y-Säätiön sitoutumisesta kestävään kehitykseen ja halusta etsiä uusia, kestäviä toteutustapoja ja ravistella koko toimialan käytänteitä. Tällaisia toimijoita tarvitaan, kun halutaan saada aikaan muutoksia nopeasti, Erkkilä kiittelee.

Erkkilä haastaa oletuksen kestävän rakentamisen korkeista kustannuksista.

– Innovatiivisia hankkeita ja kestävää rakentamista pidetään usein niin sanottua tavallista tekemistä kalliimpana. Valtion tukeman asuntotuotannon kohteet kuitenkin rakennetaan ARA:n asettaminen kustannusrajojen puitteissa, mikä osoittaa, että kestäviä ratkaisuja voi toteuttaa kustannustehokkaasti, Erkkilä painottaa.

Elonkirjotalo-hankeon saanut rahoitustaYmpäristöministeriönKasvua ja kehitystä puusta -ohjelmasta. Hanke tuottaa uutta teknistä tietoa ja ymmärrystä puurakentamisesta. Säätiö on aiemmin rakennuttanut puukerrostaloja Jyväskylään ja Kuopioon.

Teksti: Sara Pitzén
Kuva: Y-Säätiö / Planetary Architecture