Kaikki ajankohtaiset

Vastuullisuus

|

Asiantuntijaryhmä arvioi vihreät hankkeet

Saara Vauramo, Lahden kaupungin ympäristöjohtaja.

Arvioinnin tekee kolmihenkinen, riippumattomista asiantuntijoista koostuva ryhmä. Vuonna 2018 ryhmä käsitteli yhteensä 29 hakemusta, rahoitusta myönnettiin 20 hankkeelle. Hakemukset pisteytetään asteikolla yhdestä kymmeneen arvioitujen ympäristövaikutusten perusteella. Keitä ryhmään kuuluu ja mikä on heidän oma intohimonsa ilmastotavoitteiden ja kestävien investointien saralla?

Vesa Peltola, energia-asiantuntija, Kuntaliitto

Vesa Peltola liittyi vihreän rahoituksen arviointiryhmään vuoden 2019 alussa. Peltola siirtyi Kuntaliittoon helmikuussa 2019 Motivasta, jossa hän toimi liikenteen energiankäytön ja bioenergian asiantuntijatehtävissä. Peltolan työnkuvaan Kuntaliitossa kuuluu kuntien energiankäytön kokonaisuus sisältäen energiatehokkuuden sekä uusiutuvan energian. Kartalla pysyminen jatkuvasti muuttuvista energia- ja ilmastotavoitteista ja -säännöksistä vaatii jatkuvaa toimintaympäristön seurantaa. Koulutukseltaan Peltola on diplomi-insinööri.

”Energiatehokkuus ja uusiutuvan energian käyttö eivät suinkaan ole viherpiperrystä. Niillä voidaan myös saavuttaa säästöjä samalla, kun ympäristö kiittää.”

Jyri Seppälä, professori, Kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja, Suomen ympäristökeskus

Jyri Seppälä on ollut vihreän rahoituksen arviointiryhmän jäsen sen perustamisesta, vuodesta 2016 lähtien. Seppälä on työskennellyt tuotteiden ja palveluiden elinkaariarviointien parissa, ja tarkastellut niitä erityisesti tuotanto- ja kulutussektorien ilmasto- ja kestävyysnäkökulmasta. Hän on toiminut vastuullisena johtajana useissa hankkeissa ja osallistunut useisiin lainsäädäntöön liittyviin työryhmiin. Seppälä on Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen vastuullinen johtaja ja kansallisen ilmastopaneelin jäsen. Koulutukseltaan Seppälä on tekniikan tohtori.

”Paras energia on käyttämätön energia. Sekä kukkarolle että ilmastolle.”

Saara Vauramo, ympäristöjohtaja, Lahden kaupunki

Saara Vauramo toimii vihreän rahoituksen arviointiryhmän puheenjohtajana ja on ollut ryhmässä mukana sen perustamisesta, vuodesta 2016 lähtien. Vauramo on toiminut viimeiset kolme vuotta Lahden kaupungin ympäristöjohtajana ja on luotsannut Lahden kaksi kertaa Euroopan ympäristöpääkaupunki -loppukilpailuun. Koulutukseltaan Vauramo on filosofian tohtori, aiheenaan ympäristöekologia.

”Vihreät hankkeet ovat usein myös hankkeita, joiden toteutuksessa mietitään laatukysymykset perusratkaisuja tarkemmin. Panostukset rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen maksavat hyvin usein myös itsensä takaisin elinkaaren aikana. Hienoja ja inspiroivia esimerkkejä löytyy jo runsaasti Suomesta, mutta tulisiko juuri sinun kunnastasi se seuraava paras kohde?”

Lisätietoa vihreän rahoituksen hankkeista löytyy Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen raportista.

Lue myös arviointiryhmän vinkit kestävän rakennuksen toteuttamiseen: Miten toteuttaa kestävä ja energiatehokas rakennus?