Hallinnointi

Tutustu Kuntarahoituksen hallintoon ja toimintatapoihin.
Kuvituskuva, jossa on hymyilevä Kuntarahoituksen työntekijä
Henkilön kädet kuvattu allekirjoittamassa paperia.

Hallinnoinnin periaatteet

Vastuullisuus ja eettisyys ovat lähtökohtia kaikessa Kuntarahoituksen toiminnassa. Kehitämme jatkuvasti yhtiön hallintoa ja toimintatapoja vastaamaan omistajien ja asiakkaiden, sijoittajien ja henkilöstön odotuksia ja sääntelyn vaatimuksia.

Kuntarahoituksella on luottolaitostoiminnasta annetun lain mukainen luottoyhteisön toimilupa, ja sen toimintaa valvovat Euroopan keskuspankki ja Finanssivalvonta.

Yhtiökokous

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaansa sekä äänestää omistamillaan osakkeilla.
Henkilö puhuu kynä kädessä.

Yhtiökokous

Jokaisella osakkeenomistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä puhevaltaansa sekä äänestää omistamillaan osakkeilla.
Päätöksiä tehtäessä käytettävä nuija lepää pöydällä.

Hallitus ja johtoryhmä

Kuntarahoituksella on yhtiökokouksen valitsema hallitus. Hallitus valvoo ja ohjaa yhtiön johtamista ja toimintaa. Toimitusjohtaja johtoryhmän tukemana huolehtii Kuntarahoituksen päivittäisen liiketoiminnan ja organisaatiorakenteen toimivuudesta ja raportoinnista hallitukselle.