Palkitseminen

Kuntarahoituksen yhtiöjärjestyksen mukaan varsinainen yhtiökokous päättää hallitukselle maksettavista palkkioista. Omistajien nimitysvaliokunta valmistelee palkkioesityksen yhtiökokoukselle. Hallituksen jäsenille maksettava palkkio muodostuu vuosipalkkiosta ja kokouspalkkioista. Palkkio maksetaan toimikaudelta, joka alkaa kunkin vuoden varsinaisesta yhtiökokouksesta ja päättyy seuraavan vuoden varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen.

Toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen palkasta ja muista eduista päättää hallitus. Johtoryhmän muiden jäsenten palkoista ja palkitsemista päättää hallitus toimitusjohtajan esityksestä. Yhtiöllä on toimivaa johtoa ja henkilökuntaa koskeva palkitsemisjärjestelmä, jonka ehdoista ja toteutumisesta päättää hallitus. Järjestelmä ei koske hallituksen jäseniä.

Kuntarahoituksen toimivan johdon ja henkilöstön palkkiot muodostuvat kiinteästä palkasta (rahapalkka ja luontoisedut) ja muuttuvasta palkkiosta. Kuntarahoituksessa ei ole käytössä tavanomaisesta poikkeavia luontoisetuja. Kiinteä kokonaispalkka muodostaa suurimman osan henkilön vuosittaisesta kokonaisansiosta niin toimivan johdon kuin muunkin henkilöstön osalta.

Hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja, toimitusjohtajan sijainen tai muu henkilökunta eivät voi omistaa yhtiön osakkeita.

Palkka- ja palkkioselvitykset

Kuntarahoitus julkaisee vuosittain palkka- ja palkkioselvityksen.

Palkka- ja palkkioselvitykset