Osakkeet ja osakkeenomistajat

Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat kunnat ja niiden määräysvallassa olevat yhteisöt, Keva ja Suomen valtio.

Osakkeet ja osakepääoma

Yhtiön osakkeiden lukumäärä on 39 063 798, ja se jakautuu 26 331 646 A-osakkeeseen ja 12 732 152 B-osakkeeseen. A- ja B-osakkeet tuottavat yhtäläisen äänimäärän sekä oikeuden yhtiön varoja jaettaessa.

Yhtiön osakepääoma on 43 008 044,20 euroa. Yhtiön osake ei ole julkisen kaupankäynnin kohteena.

Osakkeenomistajat

Kuntarahoituksen omistajiin kuuluvat suomalaiset kunnat ja niiden määräysvallassa olevat yhtiöt, Keva ja Suomen valtio. Yhtiöjärjestys sisältää osakkeenomistajien muutoksia rajoittavan suostumus- ja lunastuslausekkeen.

Yhtiön tiedossa ei ole sen liiketoimintaan olennaisesti vaikuttavia osakassopimuksia.

OsakasOmistusprosentti
Keva30,7
Suomen valtio16,0
Helsinki10,4
Espoo4,0
Turku*2,7
Vantaa / VAV Asunnot Oy2,5
Tampere*2,5
Oulu2,3
Jyväskylä1,8
Kuopio1,5
Muut osakkeenomistajat yhteensä25,0
*Luvussa mukana konsernin tiedot eli myös osakkeet, jotka ovat mahdollisesti kaupungin määräysvallassa olevan yhtiön omistuksessa.