Osakkeenomistajien nimitysvaliokunta

Kuntarahoituksella on yhtiökokouksen perustama nimitysvaliokunta. Omistajien nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain seuraavat ehdotukset:

  • hallituksen jäsenten lukumäärä
  • hallituksen palkkiot
  • hallitukseen valittavat henkilöt

Lisäksi nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella kulloinkin valittavalle hallitukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Nimitysvaliokunnan tulee toiminnassaan ottaa huomioon luottolaitostoiminnasta annetun lain vaatimukset.

Nimitysvaliokuntaan kuuluu viisi jäsentä. Kolme jäsentä nimittää osakeluettelon mukaiset kolme suurinta omistajaa, kukin yhden. Kolme suurinta omistajaa ovat nykyisellä omistusrakenteella Keva, Suomen valtio ja Helsingin kaupunki. Neljännen jäsenen nimittää Suomen Kuntaliitto. Viidennen jäsenen nimittämiseen ovat oikeutettuja kolmen suurimman omistajan jälkeen seuraavat viisi suurinta omistajaa (nykyisellä omistusrakenteella Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki, Tampereen kaupunki, Oulun kaupunki ja Turun kaupunki) yhdessä.

Nimittämisoikeuteen vaikuttavaa omistusta arvioidaan kunta- tai kaupunkikonsernin kokonaisomistuksen perusteella. Nimitettävät henkilöt eivät saa olla työsuhteessa yhtiöön. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimittämä edustaja. Hallituksen puheenjohtaja osallistuu valiokunnan kokouksiin asiantuntijana ja valmistelee tässä tehtävässä valiokunnan kokoukset yhdessä nimitysvaliokunnan sihteerin kanssa valiokunnan puheenjohtajan tueksi.

Omistajien nimitysvaliokunnan jäseniksi mainitut tahot ovat nimittäneet seuraavat henkilöt:

  • Jaakko Kiander, puheenjohtaja (toimitusjohtaja, Keva)
  • Timo Reina (varatoimitusjohtaja, Suomen Kuntaliitto ry)
  • Jukka-Pekka Ujula (kansliapäällikkö, Helsingin kaupunki)
  • Maija Strandberg (finanssineuvos, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto)
  • Maarit Vierunen (rahoituspäällikkö, Espoon kaupunki)

Omistajien nimitysvaliokunnan jäsenille ei makseta palkkioita.