Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Basel III -sääntelyn ei ennakoida vaikuttavan Kuntarahoituksen luotonantokykyyn

Kuvituskuva, jossa nuori mies kävelee modernin rakennuksen sisällä.

Euroopan komissio julkisti lokakuun lopussa esityksensä lopullisten Basel III -pankkisääntelystandardien toimeenpanemisesta EU:ssa. Uudistus vaikuttaa pankkien vakavaraisuuslaskentaan ja uhkaa nostaa suomalaistenkin pankkien pääomavaateita erityisesti luottoriskien osalta. Kuntarahoituksen luottoriskeille laskettavaan pääomavaatimukseen uudistus ei vaikuta.

– Pääomavaatimusten muutokset koskevat sellaisia pankkeja, joissa käytetään sisäisiä malleja tai muuta kuin nollariskipainoa luottoriskeille allokoitavan pääoman laskennassa. Kuntarahoituksen liiketoimintamalli perustuu tällä hetkellä vain nollariskiluokituksen saavaan luotonantoon eikä tähän ole tulossa muutoksia Basel III -paketin toimeenpanossa. Siksi uudistus ei vaikuta meidän luotonantomme pääomavaatimuksiin tai luotonantokykyymme, Kuntarahoituksen lakiasioista ja viestinnästä vastaava johtaja Mari Tyster sanoo.

Jälleen uusi, järkälemäinen sääntelypaketti lisää pankkien työmäärää ja tulee vaikuttamaan Kuntarahoituksenkin laskentamenetelmiin ja viranomaisraportointiin.

– Viime vuosina regulaatio on lisääntynyt ja kiristynyt jatkuvasti. Sääntely on välttämätöntä, mutta vaatimuksiin vastaaminen vaatii yhä enemmän työtä ja nostaa toiminnan kustannuksia. Mikäli Basel III toimeenpannaan komission nyt ehdottamalla tavalla, se kohtelee eriarvoisesti pankkeja EU:n sisällä ja epäreilusti suomalaisia pankkeja, joiden vakavaraisuus on vahva, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio jatkaa.

Suomalainen finanssiala on tuonut esiin huolen Basel III -sääntelyn vaikutuksista pankkien asunto- ja yritysluottoihin. Uudistus ei Baselin komitean toimeksiannon mukaan saisi merkittävästi nostaa pankkien pääomavaatimuksia. Arvioiden mukaan pääomavaatimusten nousu Suomessa olisi kuitenkin jopa 15–10 prosenttia.