CMD Portal palkitsi Kuntarahoituksen parhaana strukturoitujen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana kolmatta vuotta peräkkäin

Brittiläinen CMD Portal on palkinnut Kuntarahoituksen vuoden parhaana strukturoitujen joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijana. CMD Portal yhdistää joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskijat, sijoittajat ja välittäjät maailmanlaajuisesti sekä tuottaa ja tarjoaa tietoa pääomamarkkinoista.

Tunnustus myönnetään liikkeeseenlaskijalle, joka on aktiivisesti laskenut liikkeeseen strukturoituja joukkovelkakirjalainoja private placement -järjestelyillä useissa eri valuutoissa. Kuntarahoitus palkittiin kolmatta kertaa peräkkäin ja tuli toiseksi myös Uridashi-liikkeeseenlaskijoiden kategoriassa. Kuntarahoitus palkittiin myös vuosina 2018, 2017 ja 2016.

CMD Portal perusteli valintaansa vahvalla sitoutumisella strukturoitujen joukkovelkakirjojen markkinoihin ja arvosti Kuntarahoituksen läpinäkyvyyttä sekä joustavuutta liikkeeseenlaskijana. Myös Kuntarahoituksen nopea sopeutuminen viime vuoden haastaviin markkinaolosuhteisiin teki vaikutuksen.

– On todella hienoa vastaanottaa tämä tunnustus jälleen. Uskon, että menestyksemme salaisuus on, vankan maineemme ja hyvän luottoluokituksemme lisäksi, ketteryytemme ja nopea sopeutumiskykymme markkinaolosuhteisiin ja -trendeihin. Aktiivinen vuoropuhelu sijoittajiemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa on tärkeää tässä onnistumiseksi, sanoo senior rahoituspäällikkö Karoliina Kajova varainhankinta ja vastuullisuus -toiminnosta.

Strukturoidut joukkovelkakirjalainat ja private placement -järjestelyt ovat Kuntarahoitukselle tärkeä keino hajaannuttaa varainhankinnan lähteitä sekä palvella suurempaa sijoittajajoukkoa. Vuonna 2022 laskimme liikkeeseen joukkovelkakirjalainoja yhteensä yli 2 miljardia euroa private placement -järjestelyillä sekä Uridashi-markkinoilla, mikä on neljäsosa uudesta varainhankinnastamme.

Lisätietoja

Karoliina Kajova
senior rahoituspäällikkö, varainhankinta ja vastuullisuus
050 576 7707