Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Klash – uusi haastekilpailu: Jaossa miljoonan euron tuki kunnille elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi

Klash-hankkeen tunnus

Hankkeen rahoittajia ja yhteistyökumppaneita ovat Suomen Kuntasäätiö, Kuntaliitto, Keva, Kuntarahoitus, KL-Kuntahankinnat, KL-Kustannus sekä FCG Finnish Consulting Group.

– Klash-kilpailuun voivat osallistua kaikki kunnat haluamillaan haaste-ehdotuksilla. Ratkaisut keskittyvät lisäämään ihmisten, ympäristön ja talouden hyvinvointia. Kilpailun tavoitteena on uudistaa yhteistyömalleja ja luoda uusia kumppanuuksia kuntien, start-up -yritysten, järjestöjen ja muiden sidosryhmien välillä ennakkoluulottomalla ja rohkealla tavalla, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Kolmivaiheinen kilpailu

Kilpailun ensimmäisessä vaiheessa kunnista etsitään ongelmia, joihin halutaan ratkaisuja. Kunnat voivat ilmoittaa kilpailuun alueelleen merkityksellisen, ratkaisua vaativan ongelman 31.10.2018 mennessä. Kilpailun järjestäjäkumppaneita edustava tuomaristo valitsee kuntien ehdotuksista neljästä kuuteen ongelmaa, joihin etsitään ratkaisuja haastekilpailun kautta.

Haastekilpailu avataan erilaisille organisaatioille ja työryhmille, kuten pk-yrityksille, start up-yrityksille, yhdistyksille ja opiskelijoille 15.1.2019. Toisen vaiheen päätteeksi valitaan jatkoon 8-12 kilpailijaa ratkaisuehdotuksineen. 

Kolmannessa vaiheessa Klash-yhteistyökumppanit tarjoavat loppukilpailuun valituille kilpailijoille mentorointia ideoiden jalostamisen tueksi. Voittajat julkistetaan joulukuussa 2019. Voittaneiden ratkaisujen jatkokehittämiseen ja käyttöönottoon on varattu jopa miljoonan euron tuki.

Uusi verkostoitumismahdollisuus kunnille ja yrityksille

– Kilpailu tarjoaa kunnille mahdollisuuden kehittää kuntakenttään soveltuvia ratkaisumalleja sekä tekee osallistuvia ratkaisijoita tutuksi kuntakentälle potentiaalisina yhteistyökumppanina. Olennaista on, että palkittavat ratkaisut ovat skaalattavissa ja otettavissa käyttöön koko Suomessa, sanoo Klashin projektipäällikkö Maritta Mäkelä.

Klash-haastekilpailun yhteistyökumppanit näkevät kilpailun uutena, ennakkoluulottomana tapana tukea kuntien toimintaa.

– Kunta-alalla ja laajemmin julkisella sektorilla tarvitaan innovaatioita ja uudistumista. Ne ovat keskeisiä elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kannalta. Siksi myös Keva on mukana etsimässä ratkaisuja kunta-alan haasteisiin uusin keinoin, sanoo toimitusjohtaja Timo Kietäväinen Kevasta.

– Suomalaiskunnat ovat keskellä valtavaa murrosta. Suomen kaltaisessa maassa ratkaistavat ongelmat ovat kuitenkin monelle yhteisiä, ja siksi niiden ratkaisutkin kannattaa kehittää yhdessä ja skaalata myös muiden käyttöön. Klash on tähän innostava ja konkreettinen lähestymistapa, sanoo Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio.

Lisätietoja:

Klash.fi >
Twitter: @kunta_klash >
#kuntaklash

Kuntaliitto
Timo Reina, varatoimitusjohtaja, p. 040 555 8458
Maritta Mäkelä, Klash-projektipäällikkö, markkinointijohtaja, p. 040 765 8016

Keva
Marjaana Vuori, viestinnän asiantuntija, p. 040 553 3052

Suomen Kuntasäätiö 
Jari Seppälä, viestinnän erityisasiantuntija, p. 050 66 743

KL-Kuntahankinnat
Raili Hilakari, toimitusjohtaja, p. 050 544 7262

Kuntarahoitus
Soili Helminen, viestintäpäällikkö, p. 0400 204 853

FCG Finnish Consulting Group
Eeva Kokki, henkilöstö- ja viestintäjohtaja, p. 050 312 0271

KL-Kustannus
Marja Honkakorpi, toimitusjohtaja, päätoimittaja, p. 040 588 7613