Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Kuntarahoituksen osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään

Businessman working on laptop computer with electronics document icons, E-document management, online documentation database, paperless office concept

Kuntarahoitus keräsi keväällä 2023 osakkeenomistajilta takaisin osakkeista annetut väliaikaistodistukset ja ne mitätöitiin yhtiön hallituksen päätöksellä. Kadonneet väliaikaistodistukset kuoletettiin käräjäoikeuden päätöksellä alkuvuodesta 2024.

Osakkeenomistajat toimittivat syksyllä 2023 Kuntarahoitukselle kirjaamishakemukset, joiden perusteella asiamiespankkina toimiva OP kirjasi ilmoittautumisaikana 2.4. – 5.4.2024 kaikki osakkeet osakkeenomistajien arvo-osuustileille. Ilmoittautumisaika on päättynyt ja Kuntarahoituksen osakkeet kuuluvat nyt arvo-osuusjärjestelmään.  

Jatkossa mahdolliset osingot maksetaan arvo-osuustiliin liitetylle hoitotilille. Kaikki henkilö- ja osoitetietojen muutokset, kuten nimi- ja pankkiyhteystietomuutokset ilmoitetaan omalle tilinhoitajalle.

Yhtiön osakkeet eivät ole julkisen tai monenkeskisen kaupankäynnin kohteena. Arvo-osuusjärjestelmään liittymisellä ei kuitenkaan ole vaikutusta osakkeiden siirrettävyyteen. Vastaisuudessa luovutuksen saajan tai luovuttajan on ilmoitettava osakkeiden luovutuksesta luovuttajan tilinhoitajalle ja esitettävä saantoasiakirjat kirjauksen tekemiseksi arvo-osuusjärjestelmään. Kuntarahoituksen yhtiöjärjestys sisältää edelleen suostumus- ja lunastuslausekkeet, joilla voi tilanteesta riippuen olla vaikutusta osakkeiden siirrettävyyteen.  

Lisätiedot

Laura Riikonen

Legal Counsel

050 4925 561

legal(at)munifin.fi