Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Kuntarahoitus lahjoittaa lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen sekä lasten syöpätutkimukseen

Haastattelimme säätiöitä päätehtävistään ja lahjoitusten merkityksestä niiden toiminnalle. Viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen kertoo, miten MLL vaikuttaa niin perheen pienimpien kuin kaikenikäisten aikuistenkin arkeen. AAMUn toiminnanjohtaja Laura Paasio kertoo, mikä merkitys lahjoituksilla on lasten kliiniselle syöpätutkimukselle Suomessa.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton tavoitteena on lapsiystävällinen Suomi

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on lasten, nuorten ja perheiden arjen asiantuntija, vapaaehtoistyön toteuttaja ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. MLL tarjoaa palveluitaan valtakunnallisesti ja ehkäisee ongelmien syntymistä ja kasaantumista arjessa.

– Toimintamme voi tulla tutuksi pikkulapsiarjessa tai esimerkiksi tukioppilastoiminnan kautta koulussa. Suuri osa vanhemmista tutustuu meihin löytämällä tiensä perhekahvilaan vertaistuen piiriin, kertoo MLL:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Leena Poutanen.

Joulun alla lasten ja nuorten yksinäisyys korostuu entisestään

Yhdessä vietetty perheaika ei ole kaikille iloista ja onnellista. Erityisesti joulu ja loma-ajat ovat haastavia perheissä, joissa arki on vaikeaa, koska arjen rutiinit ja harrastukset katkeavat viikoiksi.

– Lasten ja nuorten yksinäisyys ja ahdistuneisuus korostuu juhlapyhinä perheissä, joista puuttuvat tukiverkot ja turvalliset aikuiset. MLL:n Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa päivystetään jouluna joka päivä ja soittoja myös tulee paljon, Poutanen kertoo.

Hyvinvoinnin perusta rakentuu varhain: lapsiin ja nuoriin täytyy panostaa

MLL auttaa kannattelemaan kaikenlaisissa tilanteissa olevia ihmisiä. Arjen pulmatilanteissa vertaistuella ja ehkäisevällä toiminnalla on valtava merkitys. Mitä suuremmaksi ongelmien annetaan kasvaa, sitä haastavampaa niihin puuttuminen useimmiten on.

– MLL:n Nuortennetti on Suomen osallistavimpia alustoja nuorille. Turvallisessa tilassa voi keskustella nuorten ja ammattilaisen kanssa. Sivustollamme on vuosittain yli 200 000 käyntiä ja nuoret käyvät siellä vilkasta keskustelua heille tärkeistä asioista, kuten seksuaalisuudesta, kiusaamisesta, sekä suhteista vanhempiin ja lähiaikuisiin, Poutanen kertoo.

MLL:n toiminta koskee kaikkia tuoreista vanhemmista lapsiin, nuoriin, nuoriin aikuisiin ja senioreihin. Vanhemmuutta harkitseville on kerätty nettiin tietoa siitä, mitä lapsen saaminen tässä maailmantilanteessa tarkoittaa. Seniorit voivat toimia vapaaehtoistyössä, esimerkiksi lukumummina, lukuvaarina tai perheen lainaisovanhempana.

MLL:n kesätapahtuman tunnelmaa.

Tällä hetkellä joka viides euro pitää hakea lahjoituksena

Lapsen ja lapsuuden arvostus kasvaa panostamalla lasten ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluihin. Poutasen mukaan lapsivaikutuksia pitäisi aina arvioida valtionavustuksiin liittyvien päätösten yhteydessä.

– Lapsiperheköyhyyden arvioidaan kasvavan tulevina hallituskausina. Hallitusohjelmaan kirjattujen järjestöavustusten vähentämisen myötä lahjoitusten merkitys korostuu entisestään. Monen arjen tuen muodot perustuvat järjestöjen ylläpitämään toimintaan. Hyvinvointialueet eivät selviä ennalta ehkäisevän työn tavoitteista ilman järjestöjen työtä, Poutanen sanoo.

– Yritysten ja yksityishenkilöiden kuukausi- ja kertalahjoituksilla on valtava merkitys pitkäjänteisen toiminnan suunnittelussa. Jo tällä hetkellä joka viides euro pitää hakea lahjoituksena. Olemme onnellisia jokaisesta eurosta ja hyvin kiitollisia Kuntarahoituksen joululahjoituksesta. Tuki ohjataan lasten ja nuorten osallisuutta vahvistavaan työhön, lasten ja nuorten mielenterveyttä tukevaan työhön, sekä vanhempien tukeen.

AAMU Lasten Syöpäsäätiö: elämä on tutkimisen arvoista

AAMU Lasten Syöpäsäätiö rahoittaa lasten kliinistä syöpätutkimusta yliopistollisissa sairaaloissa. Säätiö perustettiin noin kymmenen vuotta sitten syöpälääkäreiden aloitteesta paikkaamaan julkisen rahoituksen vajetta.

– AAMU on ainoa Suomessa toimiva, ainoastaan lasten kliiniseen syöpätutkimukseen keskittynyt rahoittaja. Julkista rahoitusta lasten syövän kliiniselle tutkimukselle ei ole koskaan varattu tai annettu valtion kassasta, selventää Laura Paasio, säätiön toiminnanjohtaja.

Kliininen tutkimus on edellytys hoitomenetelmien kehitykselle

Yliopistolliset syöpäsairaalat hoitavat syöpää sairastavia lapsia ja kehittävät parempia hoitomenetelmiä. Perustutkimukselle myönnetään apurahaa eri lähteistä, mutta se ei yksinään ole riittävää hoitojen kehittämiseen. Kliininen työ on tärkeä osa hoidon ja perustutkimuksen välissä. Sen rahoitus oli kymmenen vuotta sitten vaarassa kriisiytyä, vaikka tutkimus on välttämätöntä tehokkaamman yksilöllisen hoidon kehittämisessä.

– Kliinisen tutkimushoidon hankkeet kestävät vuosia. Nykyisen lainsäädännön vuoksi esimerkiksi tietoa hoitoyksiköiden kesken ei saa jakaa, ellei yksikkö ole tutkimushankkeen virallinen jäsen. AAMU rahoittaa hankkeiden kuluja ja pitää samalla huolen siitä, että rahoitus kannattelee kaikkia aloitettuja tutkimuksia, Paasio selventää.

Uudenaikaisinta syöpähoitoa – tavoitteena terve aikuisuus 

Suurin osa AAMU Säätiön rahoituksesta ohjataan lasten kliiniseen syöpätutkimukseen. Vielä 1980-luvulla lapsuusiän syövän paranemisennuste oli vain 20 prosenttia, ja viime vuosikymmeninä on harpattu 80 prosenttiin. AAMU Säätiön tavoitteena on, että jokaisen lapsen syöpä voitaisiin parantaa.

– On tärkeää huomata, että lasten syöpä on eri tauti kuin aikuisten. On äärimmäisen tärkeää, että lapsille on omat tutkimuslinjat, sillä yli parinsadan syöpätyypin hoidot ja lääkkeet eroavat aikuisten syövistä ja niiden hoidosta, Paasio kertoo.

Lisäksi säätiö haluaa mahdollistaa jokaiselle syöpään sairastuneelle lapselle terveen aikuisuuden. Yli 60 prosenttia sairastaneista lapsista kokee jossain vaiheessa elämää myöhäishaittoja, johtuen joko syövästä tai rankoista syöpähoidoista.

AAMU Suomen Lasten syöpäsäätiön tavoite on, että jokaisen lapsen syöpä voitaisiin parantaa.

Millainen merkitys lahjoituksilla on AAMUn toiminnalle?

– Jokainen lahjoitus on meille elintärkeä, sillä ilman lahjoituksia toimintaamme ei ole. Meitä lämmittää erityisesti, että Kuntarahoitus on löytänyt AAMU Säätiön lahjoituskohteeksi. Lahjoitus varmistaa kliinistä tutkimusta ensi vuonna, Paasio kiittää.

Niin yksityishenkilöt kuin yrityksetkin voivat lahjoittaa säätiölle kaikilla moderneilla tavoilla, kertalahjoituksina tai kuukausittaisilla lahjoituksilla.

– Tällä hetkellä AAMUn rahoituksella on käynnissä useita kymmeniä lasten syövän kliinisen tutkimuksen hankkeita yliopistollisissa sairaaloissa, eli lähes jokaista lasten syöpätautia tutkitaan. Akuutin lymfaattileukemian ALLtogether-hankkeessa Suomi on yksi tutkimusta johtavista maista, mikä on ensimmäistä kertaa koskaan mahdollista AAMUlle osoitettujen lahjoitusten ansiosta, Paasio kertoo.

Lue lisää, kuinka voit tukea Mannerheimin lastensuojeluliiton toimintaa
Lue lisää, kuinka voit tukea AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiön toimintaa


Teksti: Sara Pitzén
Kuvat: MLL / Leena Aijasaho ja AAMU Suomen Lasten Syöpäsäätiö