Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Kuntarahoitus muuttaa lainojen koronmääritystavaksi kokonaiskoron nollalattian – uusi malli tuo merkittävän edun velkakirjalaina-asiakkaillemme

Kuvapari, jossa toisessa kuvassa näkyy Parkanon koulun sisäänkäynti ja värikäs seinä ja toisessa kuvassa poika pelaa koripalloa liikuntasalissa.

Tällä hetkellä yleisenä markkinakäytäntönä ja myös Kuntarahoituksen myöntämissä lainoissa noudatetaan viitekoron nollalattiaa, jossa lainojen viitekorko on vähintään nolla (eikä koskaan negatiivinen),jolloin laina-asiakkaalta on aina veloitettu vähintään viitekorkoon lisätty asiakasmarginaali. Tämän vuoksi asiakkaamme eivät ole aiemmin saaneet suoraa hyötyä mahdollisen negatiivisen viitekoron ja nollan välisestä erosta, mutta nyt tilanne muuttuu.

Kuntarahoitus on tehnyt päätöksen velkakirjaluottojen osalta kokonaiskoron nollalattiaan siirtymisestä. Tällöin negatiivisen korkoympäristön korkohyöty siirretään aiempaa laajemmin laina-asiakkaiden eduksi.

Eli jatkossa mahdollinen negatiivisen viitekoron noteeraus huomioidaan kokonaiskoron laskennassa negatiivisesta arvostaan, mutta kuitenkin siten, että luoton kokonaiskorko (viitekorko + asiakasmarginaali) on aina vähintään nolla (eikä koskaan negatiivinen). Tämä Kuntarahoituksen päättämä muutos koskee kaikkia olemassa olevia ja uusia lyhyisiin vaihtuviin viitekorkoihin sekä pitkiin viitekorkoihin sidottuja velkakirjalainoja, ja tarkoittaa käytännössä laina-asiakkaalle alempaa kokonaiskorkoa silloin, kun viitekoron arvon noteeraus on negatiivinen.

Kuntarahoituksen kannalta muutoksen mahdollistaa kesäkuun lopussa voimaan tullut pankkien vakavaraisuussääntely ja siihen liittyen Kuntarahoituksen asema julkisena kehitysluottolaitoksena, mikä alentaa merkittävästi Kuntarahoituksen vähimmäisomavaraisuusasteen pääomavaadetta. Käytännössä muutos siis mahdollistaa Kuntarahoituksen laina-asiakkaille nykyistä edullisemman rahoituksen tarjoamisen.

Uusien velkakirjalainojen osalta muutos tulee voimaan 1.10.2021 alkaen myönnettävissä luotoissa ja olemassa olevien velkakirjalainojen osalta 1.10.2021 jälkeen luottokohtaisesti aina ko. lainan seuraavan korontarkistuksen yhteydessä.

Uusi tapa määrittää lainakorko koskee kaikkia vaihtuvakorkoisia velkakirjalainoja (myös vaihtuvakorkoisia korkotukilainoja) ja kaikkia asiakkaita. Kuntarahoitus huolehtii kaikkien vanhojen velkakirjaluottojen korkoehdon konvertoinnin kokonaiskoron nollalattialle, jolloin asiakas saa hyödyn mahdollisimman laajasti kaikkiin lainoihinsa.

Asiakkaana sinun ei tarvitse tehdä mitään tähän muutokseen liittyen ja muut luottojen ehdot säilyvät ennallaan. Hoidamme Kuntarahoituksessa muutokset puolestasi ja lähetämme erikseen virallisen tiedon muuttuneesta korkoehdosta sen käyttöönoton yhteydessä. Kiinteäkorkoisiin luottoihin muutos ei vaikuta, sillä niissä negatiiviset korot on huomioitu koronmäärityksen yhteydessä jo aikaisemmin.

Esimerkki kokonaiskoron nollalattiasta vaihtuvakorkoisissa lainoissa:

Oletetaan velkakirjalainan viitekoron olevan 6 kk euribor (-0,523 % per 27.7.2021) ja Kuntarahoituksen marginaalin 0,50 %. Viitekorko tarkistetaan lainassa 6 kk välein. Aiemmin asiakas on maksanut lainasta Kuntarahoitukselle viitekoron 0 % (tällä hetkellä lainojen viitekorko vähintään 0 %) + marginaalin 0,50 % = 0,50 %. Kokonaiskoron nollalattian tullessa voimaan asiakas maksaa viitekoron -0,523 % + marginaalin 0,50 % = 0 %.

Lisätietoja kokonaiskoron nollalattiasta ja sen voimaantulosta saat omalta asiakastiimiltäsi tai yksikönjohtaja Jukka Leppäseltä, jukka.leppanen(at)kuntarahoitus.fi.