Kaikki ajankohtaiset

Talous

|

Nopea kaupungistuminen lisää ARA-asuntojen hakijamäärää kasvukeskuksissa

PTT julkaisi tänään asuntomarkkinaennusteensa vuodelle 2019. Ennusteen mukaan sekä asuntojen että vuokrien hinnat tulevat nousemaan tänä vuonna suurissa kaupungeissa. Talouden hyvä kehitys ja muuttoliike kasvukeskuksiin vahvistavat kysyntää asuntomarkkinoilla ja ylläpitävät rakentamistarpeita myös tulevina vuosina.

Kasvukeskuksissa asuntoja rakennetaan vilkkaasti ja hinnat nousevat. Toisaalta muuttoliike aiheuttaa haasteita muuttotappioalueilla, tarjonta ylittää kysynnän ja hinnat laskevat. Myös vuokra-asuntoja jää tyhjilleen.

Vuokra-asumisen suosio kasvaa

Vuokra-asuntojen kysyntä tulee PTT:n mukaan jatkumaan kasvukeskuksissa vahvana, ei pelkästään muuttoliikkeestä ja omistusasuntojen korkeista hinnoista johtuen vaan myös vuokra-asumisen kiinnostavuuden kasvusta johtuen. Nuorempia sukupolvia kiinnostaa vuokra-asumisen vapaus, eikä omistusasuntoa pidetä ainoana tapana kerryttää varallisuutta. Kasvukeskuksiin muuttaa paljon myös työttömiä, mikä osaltaan lisää vuokra-asuntojen kysyntää.

Suurten kaupunkien ARA-asuntojen hakijamäärät ovat olleet kasvussa. ARA-asunnon saaminen on vaikeinta Helsingissä ja Vantaalla, ja pääkaupunkiseudulla onkin PTT:n mukaan paljon tarvetta ARA-asuntojen lisärakentamiselle. Pääkaupunkiseudulla ARA-asunnot ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja selkeästi edullisempia.

– Jotta kasvaviin keskuksiin saadaan työvoimaa, on tarjolla oltava myös kohtuuhintaisia asuntoja. Valtion tukema asuntotuotanto tukee näin osaltaan talouskasvua. ARA-tuotannon pitäminen riittävällä tasolla on tärkeää, kun näyttää siltä, että muuttoliike kasvukeskuksiin jatkuu kiivaana, Kuntarahoituksen osastonjohtaja Sari Sistonen sanoo.

Rakennusluvat ovat PTT:n mukaan kääntyneet pääkaupungissa selvään laskuun. Asuntotarpeen kasvu on kuitenkin erityisen suurta pääkaupunkiseudulla. Jos tarjonnalla ei pystytä reagoimaan kysynnän kasvuun, uhkana on hintojen ja vuokrien nousu.

Kuntarahoitus on ylivoimaisesti suurin ARA-asuntojen rahoittaja.

PTT:n asuntomarkkinaennusteeseen kokonaisuudessaan voit tutustua tästä. Kuntarahoitus on yksi asuntomarkkinaennusteen rahoittajista.