Moody's: Pohjoismaiset julkisen sektorin rahoittajat hyvässä iskussa
07.08.2014 - 13.30

Moody’s: Pohjoismaiset julkisen sektorin rahoittajat hyvässä iskussa

Kansainvälinen luottoluokittaja Moody’s julkisti tuoreessa peer comparison -raportissaan kohteilleen erittäin suopean vertailun neljästä pohjoismaisesta julkisen sektorin luottolaitoksesta. Kuntarahoitus on yksi arvioiduista rahoituslaitoksista.

Raportti käsittelee neljää pohjoismaista julkisen sektorin rahoittajaa, Kuntarahoitusta sekä sen pohjoismaisia vastineita, ruotsalaista Kommuninvestiä, norjalaista Kommunalbankenia ja tanskalaista Kommunekreditiä. Niiden kaikkien perustehtävä on sama eli kuntien ja paikallishallinnon rahoituksensaannin varmistaminen kaikissa olosuhteissa. 

Matalariskinen toimintamalli

Moody’sin analyysissa luottolaitosten vahvuutena pidetään niiden selkeää mandaattia kuntien ja paikallishallinnon rahoittajana. Antolainaus on pohjoismaisten kuntien maksukyvyn vuoksi erittäin matalariskistä. Myös kunkin kuntarahoittajan rahoitusriskien hallinta on arvioitu erittäin korkealuokkaiseksi.

Arvioitujen luottolaitosten markkinaosuus omassa kohdeasiakasryhmässään on erittäin korkea. Korkein on Kommunekreditillä, joka vastaa 95 prosentista tanskalaisen paikallishallinnon rahoituksesta, alhaisin puolestaan ruotsalaisella Kommuninvestillä, joka sekin rahoittaa 44 prosenttia ruotsalaiskuntien investoinneista. Kuntarahoituksen markkinaosuus on Moody’sin arviossa 75 %.

”Korkealla markkinaosuudella on merkitystä kansainvälisessä varainhankinnassa. Mitä merkittävämpi toimija olemme asiakaskunnassamme, sitä kiinnostavampi kumppani olemme ulkomaisille sijoittajille”, sanoo Kuntarahoituksen varatoimitusjohtaja Esa Kallio.

Kuntarahoitus poikkeaa merkittävästi esimerkiksi ruotsalaisesta vastinparistaan Kommuninvestistä siinä, että se kerää asiakkaidensa rahoitukseen käytettävät varat pääosin kansainvälisiltä markkinoilta eikä kotimaisilta sijoittajilta.

Kuntarahoituksen nimeä arvostetaan sijoittajamarkkinoilla

Kaikilla raportin käsittelemillä rahoituslaitoksilla on paras mahdollinen Aaa-luokitus, mikä johtuu niiden omistajien, takaajien ja asiakaskunnan eli pohjoismaisten valtioiden ja kuntasektorin taloudellisesta vakaudesta. Aaa-luottoluokitus on nykyisessä taloustilanteessa Moody’silta harvinainen luottamuksenosoitus. 

”Aaa-luokitus asettaa nämä organisaatiot samalle viivalle maailman rikkaimpien valtioiden kanssa”, Moody’sin arviossa sanotaan. Moody’sin mukaan arvioidut rahoituslaitokset olivat vahvan alhaisen riskinsä takia globaalin talouskriisin aikana sijoitusmarkkinoiden turvasatamia. Niiden sisältämä luottoriski on luottoluokittajan mukaan edelleen poikkeuksellisen pieni.

”Uusin raportti koostaa Moody’sin aiempia arvioita eikä siinä siksi ole mitään yllätyksiä. Sen viesti tukee kuitenkin mukavasti kansainvälistä varainhankintaamme. Kuntarahoitus tunnetaan pääomamarkkinoilla turvallisena, joustavana ja nykyaikaisena kumppanina, ja Moody’sin arvio vahvistaa tätä käsitystä”, Esa Kallio sanoo.
 
Nordic Specialised Lenders: Peer Comparison. The four institutions deliver strong creditworthiness via different business models.

Lisätietoja: 

varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 3377 953 050 3377 953