03.06.2016 - 13.31

EKP lisäsi Kuntarahoituksen euroalueen osto-ohjelmien listalle

EKP:n neuvosto päivitti 2.6.2016 listaansa Eurojärjestelmän osto-ohjelmiin kuuluvista valtiosidonnaisista liikkeeseenlaskijoista. Suomesta Kuntarahoitus on mukana päivitetyllä ostolistalla.

– Osto-ohjelmiin kelpoisten arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden listalle mukaan pääsy parantaa entisestään vahvaa asemaamme kansainvälisillä joukkovelkakirjamarkkinoilla. Se vahvistaa Kuntarahoituksen euromääräisten julkisten velkakirjojen jälkimarkkina-asemaa erityisesti markkinahäiriötilanteessa, arvioi Kuntarahoituksen pääomamarkkinoista vastaava varatoimitusjohtaja Esa Kallio.

Kuntarahoitus on EKP:n neuvoston päätöksellä lisätty 2.6.2016 niiden euroalueen valtiosidonnaisten liikkeeseenlaskijoiden joukkoon, joiden velkapaperit kelpaavat julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelman kohteeksi.

Lista EKP:n julkisen sektorin osto-ohjelmiin kuuluvista liikkeeseenlaskijoista

 

Asiasanat: 
Varainhankinta