Kaikki ajankohtaiset

Kuntarahoitus

|

Vuosi 2018 lukuina: Kuntarahoituksen vuosikertomus, vastuullisuusraportti ja vihreän rahoituksen raportti on julkaistu

Kuvituskuva, jossa näkyy vuosikertomuksen ja vihreän rahoituksen raporttien kannaet vuodelta 2018.

Vuosi 2018 lukuina: Kuntarahoituksen vuosikertomus, vastuullisuusraportti ja vihreän rahoituksen raportti on julkaistu | Kuntarahoitus

Kuntarahoitus julkaisi 7.3.2019 vuosikertomuksen vuodelta 2018. Samalla yhtiö julkaisi myös historiansa toisen vastuullisuusraportin sekä raportin ympäristöinvestointeihin suunnatun vihreän rahoituksen vaikutuksista.

Koska Kuntarahoituksen tarjoamalla rahoituksella on laaja yhteiskunnallinen vaikutus, on vastuullisuus nostettu keskeiseen asemaan yhtiön strategiassa ja yhdeksi yhtiön arvoista.

Vastuullisuusraportissa avataan vastuullisuuden pääteemoja Kuntarahoituksessa sekä niihin liittyviä tavoitteita ja mittareita. Vastuullisuuden kehittämisessä Kuntarahoitus keskittyy neljään pääteemaan: vastuullisiin tuotteisiin ja palveluihin, kestävän kehityksen edelläkävijyyteen, työhyvinvoinnin kehittämiseen ja vastuulliseen hallintotapaan.

Vihreä rahoitus jatkaa kasvua

Kuntarahoitus on tarjonnut asiakkailleen vihreää rahoitusta vuodesta 2016 alkaen. Vihreän rahoituksen avulla yhtiö haluaa nopeuttaa ilmastotavoitteita tukevien hankkeiden yleistymistä Suomessa.

Vuonna 2018 yhteensä uutta 20 projektia lisättiin vihreän rahoituksen salkkuun. Vuodesta 2016 alkaen vihreää rahoitusta oli vuoden 2018 loppuun mennessä nostettu yli 1,143 miljardilla eurolla.

Vihreän rahoituksen osuus Kuntarahoituksen antolaina- ja leasingsalkusta on viisi prosenttia, kun yhtiön tavoitteena on, että vuoden 2022 loppuun mennessä vihreän rahoituksen osuus on jo 10 prosenttia koko rahoitusportfoliosta.

Lisätietoja

Soili Helminen, viestintäpäällikkö, puh. 0400 204 853
Eeva Toivonen, ESG-analyytikko, puh. 050464 3073