Kaikki raportit

Muu

|

Kestävä asuminen – valtion tukeman asuntotuotannon nykytila ja näkymät

Lataa keskustelupaperi Kuntarahoitus-Kestava-asuminen-keskustelupaperi-2022.pdf

Suomalainen valtion tukema asuntotuotanto on ollut menestystarina. Järjestelmä on kuitenkin suuren paineen alla. Suomen asuntopolitiikkaan tarvitaan merkittäviä muutoksia, joilla valtion tukema asuntotuotanto tuodaan tähän päivään.

Kuntarahoitus toteutti keväällä 2022 kyselyn, jossa yhtiö kartoitti asuntosektorin asiakkaidensa näkemyksiä valtion tukemasta asuntotuotannosta. Vastaajat edustivat Suomen suurimpien yleishyödyllisten asuntorakennuttajien ylintä johtoa. Kyselyn tuloksia käsitellään juuri julkaistussa keskustelupaperissa, jossa Kuntarahoitus yhdessä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa nostaa esiin kolme suositusta Suomen asuntopolitiikkaan.

Tallenne: Miten suomalaista asuntopolitiikkaa tulisi kehittää?

Kuntarahoituksen Kestävä asuminen -tapahtumassa käytiin vilkaista keskustelua asumisesta ja Suomen asuntopolitiikasta nyt ja tulevaisuudessa. Entistä tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden kesken tarvitaan niin vähähiilisyyden kehittämiseksi kuin eriytymiskehityksen pysäyttämiseksi.

Helsingin kaupungin apulaispormestari Anni Sinnemäki, Asuntosäätiön toimitusjohtaja Esa Kankainen, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n asumisesta vastaava johtaja Aija Tasa sekä Kuntarahoituksen asiakasratkaisuista vastaava johtaja Aku Dunderfelt ruotivat Suomen asuntopolitiikkaa ja sen kehittämistä muuttuvassa maailmassa Kuntarahoituksen 2.12.2022 järjestämässä keskustelutilaisuudessa.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Kestävä asuminen -keskustelupaperista