Kaikki raportit

Tilinpäätös / Talous

|

Kuntarahoituksen vuosikertomus 2018

Lataa 2018 vuosikertomus Kuntarahoitus_Vuosikertomus_2018_SECURE-3.pdf

Suomen talouskasvu jatkui vuonna 2018, vaikka hidastuikin vuoden loppua kohden. Kuntarahoituksen asiakkaiden investointitarpeen jatkuessa vahvana myös rahoituksemme kysyntä jatkui hyvänä, niin kunnissa kuin valtion tukemassa asuntotuotannossakin. Muutto kasvukeskuksiin piti yllä kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarvetta.

Ota yhteyttä

Lisätietoa vuosikertomuksesta