Suomen talous- ja työllisyystilanne olivat vuonna 2021 odotettua paremmalla tasolla. Valtio varmisti koronatukien avulla, etteivät koronapandemian negatiiviset talousvaikutukset jää kuntien kannettaviksi. Kuntasektorin rahoituskysyntä olikin vuonna 2021 ennakoitua alhaisempaa. Valtion tukeman asuntotuotannon rahoituksen kysyntä kasvoi maltillisesti.

Uuden pitkäaikaisen rahoituksemme määrä vuonna 2021 oli 3,7 miljardia euroa. Konsernin liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia oli 213 miljoonaa euroa ja se kasvoi tilikauden aikana 8,0 %.

Lisää asiakashyötyjä ja panostuksia vastuullisuuteen – katso videolta, millainen oli Kuntarahoituksen vuosi 2021

Ota yhteyttä

Lisätietoa vuosikertomuksesta