Talouden yleinen epävarmuus leimasi vuotta 2022, vaikka edellisetkin vuodet olivat koronapandemian vuoksi poikkeuksellisia. Epävakaina aikoina asemamme asiakkaidemme toiminnan varmistajana ja luottokumppanina on erityisesti vahvistunut.  

Rahoituksemme kysyntä oli vuonna 2022 hieman odotuksiamme alhaisempaa. Kunta-asiakkaiden osalta kysyntään vaikutti se, että tulot olivat ennakoitua korkeammat, ja sote-uudistukseen liittyvät veroleikkaukset toteutuvat täysimääräisesti vasta vuonna 2024. Asuntosektorilla puolestaan raaka-ainekustannusten nousu ja materiaalipula ovat hidastaneet rakennusurakoiden etenemistä. Sairaanhoitopiirit ja kuntayhtymät olivat rahoituksen hakemisessa odotuksia aktiivisempia.  

Varainhankintamme on pysynyt tämänkin vuoden poikkeusoloissa vakaana ja sijoittajakysyntä vahvana. Taloudellisella ja geopoliittisella murroksella ei ole ollut välittömiä merkittäviä vaikutuksia Kuntarahoituksen kannattavuuteen. Tuloksemme on vuonna 2022 odotetusti edellisvuotta pienempi muun muassa hinnoitteluun tekemiemme muutosten vuoksi.  

Toimitusjohtajan katsaus

Maailma järkkyi, Kuntarahoituksen merkitys vahvistui

Suomen geopoliittinen ja -taloudellinen asema mullistui vuoden 2022 alussa. Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota kiihdytti koronapandemian jälkeensä jättämiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia epävarmuuksia, nosti inflaation laukkaan ja korotti nopeasti korkotasoa. Kuntarahoituksen rooli yhtenä yhteiskunnan huoltovarmuuden turvaajista korostui entisestään.

Toimitusjohtajan katsaus

Maailma järkkyi, Kuntarahoituksen merkitys vahvistui

Suomen geopoliittinen ja -taloudellinen asema mullistui vuoden 2022 alussa. Venäjän Ukrainassa aloittama hyökkäyssota kiihdytti koronapandemian jälkeensä jättämiä taloudellisia ja yhteiskunnallisia epävarmuuksia, nosti inflaation laukkaan ja korotti nopeasti korkotasoa. Kuntarahoituksen rooli yhtenä yhteiskunnan huoltovarmuuden turvaajista korostui entisestään.

Kuntarahoituksen liiketoiminta kehittyi vakaasti 

Talouden epävarmuus, kiihtyvä inflaatio ja energiakriisi korostivat yhteiskunnallista rooliamme entisestään – katso videolta, millainen oli Kuntarahoituksen vuosi 2022.  

Ota yhteyttä

Lisätietoa vuosikertomuksesta