Kaikki raportit

Tilinpäätös / Talous

|

Kuntarahoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2013

Lataa vuoden 2013 tilinpäätöstiedote kuntarahoitus-tilinpaatostiedote-2013-3.pdf

Kuntarahoitus-konsernin korkokate oli vuonna 2013 141,3 miljoonaa euroa (2012: 138,6 miljoonaa euroa). Kasvua edelliseen vuoteen oli 2 %.

Korkokate kasvoi 5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 149,5 miljoonaa euroa (2012: 142,4 miljoonaa euroa).

Taseen loppusumma oli 26 156 miljoonaa euroa (2012: 25 560 miljoonaa euroa).

Ota yhteyttä

Lisätietoja tilinpäätöstiedotteestamme