Kaikki raportit

Tilinpäätös / Talous

|

Kuntarahoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2016

Lataa vuoden 2016 tilinpäätöstiedote Kuntarahoitus_Tilinpaatostiedote-2016_FINAL.pdf

Kuntarahoitus-konsernin korkokate kasvoi vuonna 2016 19,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 206,1 miljoonaa euroa (2015: 172,2 miljoonaa euroa).

Konsernin liikevoitto oli 174,2 miljoonaa euroa (2015: 151,8 miljoonaa euroa). Kasvua edelliseen vuoteen oli 14,8 %.

Taseen loppusumma oli 34 052 miljoonaa euroa (2015: 33 889 miljoonaa euroa). Tase kasvoi 0,5 % vuoden 2015 lopusta.

Ota yhteyttä

Lisätietoja tilinpäätöstiedotteestamme