Kaikki raportit

Tilinpäätös / Talous

|

Kuntarahoitus Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2018

Lataa vuoden 2018 tilinpäätöstiedote Tilinpaatostiedote_Kuntarahoitus_2018_v5_SECURE_FINAL.pdf

Kuntarahoitus-konsernin liikevoitto ilman realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia kasvoi vuonna 2018 1,2 % ollen tilikauden lopussa 189,6 miljoonaa euroa (2017: 187,4 miljoonaa euroa). Nämä käyvän arvon muutokset huomioiden liikevoitto oli 190,0 miljoonaa euroa (2017: 198,4 miljoonaa euroa).

Konsernin korkokate kasvoi 3,4 % edellisestä vuodesta ja oli 236,3 miljoonaa euroa (2017: 228,5 miljoonaa euroa).

Ota yhteyttä

Lisätietoja tilinpäätöstiedotteestamme