Tämä selvitys on arvopaperimarkkinalain (746/2012) 7 luvun 7 §:n mukainen selvitys Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2019.

Ota yhteyttä

Lisätietoja Kuntarahoituksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä