Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Finanssivalvonta poisti Kuntarahoitukselle asetetun järjestelmäriskipuskurin, ei muutoksia muihin pääomavaatimuksiin

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
7.4.2020 klo 9.00

Finanssivalvonta poisti Kuntarahoitukselle asetetun järjestelmäriskipuskurin, ei muutoksia muihin pääomavaatimuksiin

Finanssivalvonta on 6.4.2020 tekemällään päätöksellä poistanut Kuntarahoitusta koskevan lisäpääomavaatimuksen (järjestelmäriskipuskuri). Ydinpääomalla (CET1) katettava järjestelmäriskipuskurivaatimus oli aiemmin 1,5 %. Finanssivalvonta ei muuttanut muita Kuntarahoitusta koskevia pääomavaatimuksia. Muutos alentaa Kuntarahoituksen pääomavaatimusta 1,0 prosenttiyksiköllä, koska järjestelmäriskipuskuri ja Kuntarahoitukselle asetettu 0,5 prosenttiyksikön O-SII-lisäpääomavaatimus ovat päällekkäisiä pääomavaatimuksia. Muutoksen jälkeen Kuntarahoituksen vähimmäispääomavaade valvojan asettama pilari 2 -vaade mukaan lukien on CET1-vakavaraisuudelle 10,5 % ja kokonaisvakavaraisuudelle 14,0 %.     

Kuntarahoitus pitää yleisesti hyvänä, että valvontaviranomaiset reagoivat koronapandemian aiheuttamaan tilanteeseen joustamalla pääomavaatimusten osalta. Vuoden 2019 lopussa Kuntarahoituksen CET1-vakavaraisuus oli 83,1 % ja kokonaisvakavaraisuus 107,9 %. Yhtiö on täyttänyt selvästi myös aiemmat lisäpääomavaatimukset. Yhtiö on varautunut pääoman- ja likviditeetinhallinnassaan äkillisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin sokkeihin ja pystyy siksi myös nykyisessä tilanteessa vastaamaan asiakkaidensa rahoitustarpeisiin.

Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi. Samanaikaisesti Finanssivalvonta on päivittänyt kaikkia Suomen suurimpia luottolaitoksia koskevat pääomavaatimukset. Näiden päivitysten tavoitteena on yleisesti lieventää koronaviruspandemian kielteisiä vaikutuksia finanssimarkkinoiden vakauteen sekä luottolaitosten kykyyn rahoittaa taloutta.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Harri Luhtala
johtaja, talous
puh. 050 592 9454

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 39 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi