Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistuksesta julkistettu

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
3.3.2017 klo 14.30
 
Hallituksen esitys sote- ja maakuntauudistuksesta julkistettu

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu etenee Suomessa. Uudistus sisältää muun muassa suunnitelman siirtää sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän tehtäviä kunnilta uusille maakunnille.

Hallitus on laajan lausuntokierroksen jälkeen antanut asiaa koskevan hallituksen esityksen 2.3.2017. Kyseessä on lakiehdotus eduskuntakäsittelyä varten ja siihen voi tässä käsittelyssä tulla vielä muutoksia. Tämän vuoksi Kuntarahoitus ei voi arvioida uudistuksen vaikutuksia ennen kuin lopullinen lainsäädäntö on hyväksytty eduskunnassa.

On mahdollista, että uudistuksella saattaa olla vaikutusta Kuntarahoituksen toiminnan volyymeihin, ei kuitenkaan vuonna 2017. Kuntarahoitus seuraa aktiivisesti uudistuksen toteutumista.

Hallituksen esitys on saatavilla osoitteessa www.alueuudistus.fi. 

KUNTARAHOITUS OYJ

Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on noin 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata paikallishallinnon investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa.

Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.