Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen vakavaraisuus täyttää reilusti EKP:n asettaman vaatimustason

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
11.2.2019 klo 16.00

Kuntarahoituksen vakavaraisuus täyttää reilusti EKP:n asettaman vaatimustason

Euroopan keskuspankki (EKP) on vahvistanut osana vuosittaista SREP-prosessia (Supervisory review and evaluation process) Kuntarahoituksen vakavaraisuuden vastaavan sille asetettuja vaatimuksia.

Samalla keskuspankki on asettanut Kuntarahoitukselle ydinpääomaa (CET1) koskevan lisäpääomavaatimuksen, joka tulee lainsäädäntöön sisältyvän minimivaatimuksen (8 %) päälle. EKP:n asettama ydinpääomaa koskeva lisäpääomavaatimus (P2R) on 2,25 prosenttia ja se tulee voimaan 1.3.2019.

Konserni täyttää vakavaraisuusvaatimuksen moninkertaisesti. Kesäkuun 2018 lopussa konsernin ydinpääoma suhteessa riskipainotettuihin eriin oli 61,01 prosenttia.

Jatkuva SREP-prosessi on osa EKP:n pankkivalvontaa. Pankkivalvonnan tavoitteena on varmistaa rahoituslaitosten riskienhallinnanmenetelmien laatu sekä pääomien ja likviditeetin riittävyys.

KUNTARAHOITUS OYJ

Marjo Tomminen
Johtaja, talous
Puh. 050 386 1764

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten yksi Suomen suurimmista luottolaitoksista: yhtiön tase on yli 35 miljardia euroa.  Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on keskeinen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tehtävänä on auttaa asiakkaitaan menestymään muuttuvissa olosuhteissa. Yhtiö turvaa kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon kilpailukykyisen rahoituksen kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi