Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 26.3.2013 päätökset

Kuntarahoitus Oyj:n 26.3.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2012. Yhtiökokous päätti, että osinkoa ei jaeta.

Hallitus ja hallituksen palkkiot

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän aiemman kahdeksan sijaan. Hallituksen jäseniksi valittiin edelleen Eva Liljeblom (hallituksen puheenjohtaja), Fredrik Forssell (hallituksen varapuheenjohtaja), Teppo Koivisto, Sirpa Louhevirta, Asta Tolonen ja Juha Yli-Rajala sekä uutena jäsenenä Tuula Saxholm. Lisätietoja hallituksen jäsenistä löytyy yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot toimikaudelle 2013 – 2014. Palkkiot vastaavat edelliseltä toimikaudelta maksettuja palkkioita: hallituksen jäsenen vuosipalkkio 15 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio 18 000 euroa, hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 30 000 euroa ja kokouspalkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista 500 euroa / kokous jäsenille ja 800 euroa / kokous puheenjohtajille.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiot

Yhtiökokous valitsi yhtiön tilintarkastajaksi edelleen KPMG Oy Ab:n seuraavaksi toimikaudeksi, joka alkaa yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.

Lisätietoa yhtiön toiminnasta vuonna 2012 saa yhtiön vuosikertomuksesta, joka on ladattavissa pdf-muodossa yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.kuntarahoitus.fi.

Kuntarahoitus Oyj

Pekka Averio
Toimitusjohtaja
Puh. 0500 406 856