Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoituksen vuosikertomus 2012 on julkaistu

Kuntarahoitus teki historiansa parhaan tuloksen vuonna 2012

Kuntarahoituksen tulos vuodelta 2012 oli yhtiön historian paras ja liikevoitto oli 138,6 miljoonaa euroa (vuonna 2011 65,3 miljoonaa euroa). Yhtiön antolainauskanta kasvoi 15 % ja taseen loppusumma 7 % 25,6 miljardiin euroon. Yhtiön vuoden aikana tekemän varainhankinnan kokonaismäärä  oli 6,6 miljardia euroa.

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio nostaa tänään julkaistussa Kuntarahoituksen vuosikertomuksen 2012 toimitusjohtajan katsauksessa esiin huolen kuntien jatkuvasta investointitarpeiden kasvusta ja samanaikaisesta korjausvelan lisääntymisestä.

– Arvioimme kuntasektorin velanoton jatkavan maltillista kasvua lähivuosina, sillä kunnilla on edelleen runsaasti investointitarpeita. Samaan aikaan korjausvelka kunnallisessa infrastruktuurissa lisääntyy, Averio kirjoittaa.

Kuntien investointien rahoituskustannuksissa on painetta ylöspäin. Kustannusten nousu johtuu koko rahoitusalaa koskevan sääntelyn muutoksista.

– Meneillään on useita rinnakkaisia hankkeita, jotka tulevat toteutuessaan kiristämään koko pankkisektorin likviditeetti- ja pääomavaatimuksia sekä lisäämään sääntelyn ja valvonnan kustannuksia. Kehityksen myötä asiakkaiden rahoituskustannukset tulevat nousemaan.

– Muutosten myötä koko pankki- ja rahoitussektori – mukaan lukien Kuntarahoitus – joutuu hankkimaan merkittävästi enemmän omia varoja toimintansa ylläpitämiseksi edes nykytasolla.

Averion mukaan Kuntarahoituksessa käynnistettiin vuoden 2012 aikana toimet, joiden tavoitteena on täyttää uudet pääoma- ja likviditeettivaatimukset omaa toimintaa kehittämällä.

Yhteenveto Kuntarahoitus-konsernin vuodesta 2012

•  Konsernin liikevoitto oli 138,6 miljoonaa euroa (2011: 65,3 miljoonaa euroa). Kasvua edelliseen vuoteen oli 112 %.
• Korkokate kasvoi 51 % edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 142,4 miljoonaa euroa (2011: 94,2 miljoonaa euroa).
• Taseen loppusumma oli 25 560 miljoonaa euroa (2011: 23 842 miljoonaa euroa). Tase kasvoi 7 % edellisen vuoden loppuun verrattuna.
• Konsernin riskinkantokyky pysyi edelleen erittäin vahvana, vakavaraisuussuhde oli vuoden lopussa 33,87 % (2011: 24,13 %) ja ensisijaisten omien varojen vakavaraisuussuhde oli 26,22 % (2011: 19,04 %).
• Varainhankintaa tehtiin vuoden 2012 aikana 6 590 miljoonaa euroa (2011: 6 673 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärä kasvoi 22 036 miljoonaan euroon (2011: 20 092 miljoonaa euroa).
• Luotonanto kasvoi 15 700 miljoonaan euroon (2011: 13 625 miljoonaa euroa). Luottoja nostettiin 17 % enemmän kuin edellisenä vuonna, 3 254 miljoonaa euroa (2011: 2 780 miljoonaa euroa).
•  Sijoitusten kokonaismäärä vuoden 2012 lopussa oli 6 224 miljoonaa euroa (2011: 5 640 miljoonaa euroa).

Lisätietoja:

Kuntarahoitus Oyj
Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 0500 406 856
E-mail pekka.averio@kuntarahoitus.fi