Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus-konsernin vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
3.3.2022 klo 14.00

Kuntarahoitus-konsernin vuosikertomus vuodelta 2021 on julkaistu

Kuntarahoitus-konsernin vuosikertomus sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2021 on julkaistu suomeksi ja englanniksi.

Kuntarahoitus-konserni julkaisee toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) -raportointivaatimusten mukaisesti. ESEF-vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkinnöillä. XBRL-merkinnät ovat tilintarkastajan varmentamia.

Lisäksi Kuntarahoitus-konserni on julkaissut Euroopan unionin asetuksen No 575/2013 ja direktiivin 2013/36/EU mukaisen yhtiön vakavaraisuustietojen julkistamista koskevan selvityksen (Pilari 3). Selvitys on saatavilla englanninkielisenä. Pilari 3 -raportin palkitsemista koskeva osio on saatavilla myös suomeksi palkka- ja palkkioselvityksenä vuodelta 2021.

Kuntarahoitus-konserni on julkaissut myös vihreän vaikutusraportin sekä yhteiskunnallisen vaikutusraportin vuodelta 2021 suomeksi ja englanniksi. Julkaisuissa kuvataan ympäristöinvestointeihin suunnatun vihreän rahoituksen sekä laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottaville hankkeille suunnatun yhteiskunnallisen rahoituksen vaikutukset.

Kaikki yllä mainitut raportit ovat saatavilla Kuntarahoituksen verkkosivuilla osoitteessa www.kuntarahoitus.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Konsernin tase on yli 46 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Liitteet