Kaikki tiedotteet

Liikkeeseenlaskutiedotteet

|

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 200 miljoonan Ruotsin kruunun ja 500 miljoonan Norjan kruunun lisäykset joukkovelkakirjalainoihin osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
19.5.2020 klo 16:00

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 200 miljoonan Ruotsin kruunun ja 500 miljoonan Norjan kruunun lisäykset joukkovelkakirjalainoihin osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj laskee 22.5.2020 liikkeeseen kaksi lisäystä liikkeeseenlaskettuihin joukkovelkakirjalainoihin. Lainojen liikkeeseenlaskut tapahtuvat yhtiön 40 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite on saatavissa englanninkielisenä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.munifin.fi/investor-relations.

200 miljoonan Ruotsin kruunun lisäys joukkovelkakirjalainaan

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 200 miljoonan Ruotsin kruunun lisäyksen 31.3.2020 liikkeeseenlaskettuun joukkovelkakirjalainaan. Lisäyksen jälkeen joukkovelkakirjalainan koko on 1 200 miljoonaa Ruotsin kruunua. Lisäyksen yhteydessä liikkeeseenlasketuista joukkovelkakirjoista tulee vaihtokelpoisia 31.3.2020 liikkeeseenlasketun joukkovelkakirjalainan kanssa aikaisintaan 40 päivän kuluttua liikkeeseenlaskupäivästä. Lainan eräpäivä on 31.3.2022. Lainan vuotuinen korko on kolmen kuukauden Stibor lisättynä 150 korkopisteellä.

Kuntarahoitus on hakenut joukkovelkakirjalainan lisäyksen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 22.5.2020. Alkuperäinen joukkovelkakirjalaina on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Nordea Bank Abp.   

500 miljoonan Norjan kruunun lisäys joukkovelkakirjalainaan

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 500 miljoonan Norjan kruunun lisäyksen 11.1.2018 liikkeeseenlaskettuun joukkovelkakirjalainaan. Lisäyksen jälkeen joukkovelkakirjalainan koko on 3 850 miljoonaa Norjan kruunua. Lainan eräpäivä on 11.7.2023. Lainan vuotuinen korko on kolmen kuukauden Nibor lisättynä 1,50 prosenttiyksiköllä.

Kuntarahoitus tulee hakemaan joukkovelkakirjalainan lisäyksen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssissä (London Stock Exchange). Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 22.5.2020. Alkuperäinen joukkovelkakirjalaina ja sen kanssa vaihtokelpoiset joukkovelkakirjat on otettu kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssissä.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii SEB.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:    
                         
Joakim Holmström
Johtaja, Pääomamarkkinat
puh. 09 6803 5674

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 39 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.