Kaikki tiedotteet

Liikkeeseenlaskutiedotteet

|

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 500 miljoonan ja miljardin Norjan kruunun lisäykset joukkovelkakirjalainoihin osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
13.1.2022 klo 10.00

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 500 miljoonan ja miljardin Norjan kruunun lisäykset joukkovelkakirjalainoihin osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj laskee 14.1.2021 liikkeeseen lisäykset joukkovelkakirjalainoihin. Liikkeeseenlaskut tapahtuvat yhtiön 40 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite ja sen täydennys ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.munifin.fi/investor-relations.

Kuntarahoitus on hakenut lainojen lisäysten ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 14.1.2021. Alkuperäiset joukkovelkakirjat on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

500 miljoonan Norjan kruunun lisäys joukkovelkakirjalainaan

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 500 miljoonan Norjan kruunun lisäyksen 13.1.2021 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan. Lisäyksen jälkeen lainan koko on 2,5 miljardia Norjan kruunua. Lainan eräpäivä on 13.1.2026 ja vuotuinen korko kolmen kuukauden Nibor lisättynä 1,50 prosenttiyksiköllä.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii DNB Bank.

Miljardin Norjan kruunun lisäys joukkovelkakirjalainaan

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen miljardin Norjan kruunun lisäyksen 11.1.2022 liikkeeseen laskettuun joukkovelkakirjalainaan. Lisäyksen jälkeen lainan koko on 3,5 miljardia Norjan kruunua. Lainan eräpäivä on 11.1.2027 ja vuotuinen korko kolmen kuukauden Nibor lisättynä 1,50 prosenttiyksiköllä.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Danske Bank.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:                              

Joakim Holmström
Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus
puh. 050 444 3638

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: konsernin tase on lähes 46 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.