Räätälöityä rahoitusta hyvinvointialueille

Ratkaisemme hyvinvointialueiden rahoitustarpeita yksilöllisesti ja kustannustehokkaasti.
Kuvituskuva, jossa palopelastaja käärii paloletkua paloauton edessä.

Tutustu rahoitusratkaisuihimme

Lähtökohtanamme on rakentaa yksilöllisiä ratkaisuja joustavasti hyvinvointialueiden ja -yhtymien ja niiden määräysvallassa olevien yhtiöiden erilaisiin rahoitustarpeisiin. Ratkaisu voi koostua monesta erilaisesta rahoitustuotteesta sekä korkosuojauksiin liittyvistä lisäpalveluista. Investointien rahoituksen suunnittelussa huomioidaan hyvinvointialueen talous. Rahoitamme hyvinvointialueita Kuntien takauskeskuksen vuosittain määrittelemän limiitin puittessa.


Talousarviolainallamme voit rahoittaa hyvinvointialueen tilapäisiä rahoitustarpeita tai investointeja.

Laina-ajat ja lainojen lyhennysohjelmat sovitaan joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan. Talousarviolainamme voi olla kertalyhenteinen, tasalyhenteinen tai porrastetusti lyhennettävä. Voimme myös myöntää lyhennysvapaata tilanteen niin vaatiessa. Tasalyhenteisten lainojen laina-aika voi olla jopa 30 vuotta, kertalyhenteisten enintään 10 vuotta.

Talousarviolainoihin tarjoamme vaihtuvakorkoista 3, 6 tai 12 kuukauden pituista Euribor-korkoa tai kiinteää korkoa.

Hae lainaa digitaalisesti

Lainanhakuprosessimme on helppo ja nopea. Voit täyttää lainahakemuksen sujuvasti digitaalisessa asioinnissamme. Kun olet kerran täyttänyt hakemuksen, se tallentuu luonnokseksi palveluun seuraavaa rahoituksen kilpailutusta varten. Näin myös mahdollisen toisen henkilön on helppo hyödyntää samaa hakemusta.

Hae talousarviolainaa digitaalisessa asioinnissamme

Huomaathan, että kaikkien päätösten tulee olla lainvoimaisia ennen luoton nostoa.

Kestävämpi ja edullisempi talousarviolaina

Talousarviolainaan voi hyödyntää kestävän rahoituksen tuotteitamme, jotka ovat tavallista lainaa edullisempia.

Vihreä rahoituksemme on tarkoitettu tavanomaisia hankkeita ympäristö- ja ilmastoystävällisempiin investointeihin. Yhteiskunnallista rahoitusta myönnämme laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottavien investointien rahoittamiseen.

Kestävän rahoituksen ehdot ovat samat kuin muussakin rahoituksessamme.

 

Hyvinvointialuetodistus on helppo ja nopea tapa hakea lyhytaikaista rahoitusta. Se sopii myös äkillisiin rahoitustarpeisiin.

Se on hyvinvointialueen tai hyvinvointiyhtymän rahamarkkinoilla liikkeeseen laskema lyhytaikainen velkasitoumus. Hyvinvointialuetodistus sopii alle 12 kuukauden rahoitustarpeisiin ja on joustava väline maksuvalmiuden hoitoon, kassanhallintaan ja äkillisiin rahoitustarpeisiin.

Hyvinvointialuetodistuksen laina-aika on vähintään yksi päivä ja enintään 364 päivää. Yksittäisen hyvinvointialuetodistuksen pienin nimellismäärä on 100 000 euroa.

Hyvinvointialuetodistuksen liikkeeseenlasku tulee kilpailuttaa kaksi päivää ennen haluttua rahoitustarvetta. Tarvittaessa kilpailutuksen voi tehdä samana päivänä. Rahoituskustannus määräytyy hyvinvointialuetodistuksen liikkeeseenlaskuhetken markkinakoron mukaan.

Hae hyvinvointialuetodistusta helposti digitaalisessa palvelussamme

Hyvinvointialuetodistuksen kilpailuttaminen ja hakeminen asiointisovelluksessamme on helppoa. Sovelluksen käyttö on maksutonta, mutta se edellyttää hyvinvointialuetodistusohjelman solmimista Kuntarahoituksen kanssa.

Siirry asiointisovellukseen

Ota yhteyttä todistusohjelman solmimiseksi sähköpostilla kuntatodistus(at)kuntarahoitus.fi

Haluatko muuttaa limiittiä?

Mikäli haluat muuttaa hyvinvointialuetodistusohjelmasi limiittiä, olethan yhteydessä asiantuntijoihimme

Kiinteistöleasing on joustava ja kustannustehokas rahoitusmuoto erilaisten yhteiskunnallisten rakennuskohteiden hankintaan/rahoitukseen. Leasingimme on hinnaltaan kilpailukykyinen, kustannuksiltaan läpinäkyvä ja helposti ymmärrettävä rahoitusratkaisu.

Tyypillisiä kiinteistöleasingillä rahoitettavia kohteita ovat uudishankkeet, esimerkiksi sairaalat ja terveysasemat. Tapauskohtaisesti leasingilla voi rahoittaa myös peruskorjaushankkeita.

Kiinteistöleasingissä Kuntarahoitus toimii samanaikaisesti kohteen rahoittajana ja omistajana. Huolehdimme myös rakentamisen aikaisesta rahoituksesta.

Asiakas kilpailuttaa ja valitsee kohteen rakentamisesta vastaavan urakoitsijan. Asiakas, urakoitsija ja Kuntarahoitus solmivat keskenään rakennuttamissopimuksen, joka täydentää asiakkaan ja urakoitsijan välistä urakkasopimusta. Kohteen valmistuttua asiakas vuokraa kohteen Kuntarahoitukselta leasingsopimuksella.

Tyypillisen kiinteistöleasingsopimuksen vuokra-aika on noin 20 vuotta. Sopimuskauden jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus joko lunastaa kohde tai osoittaa sille ostaja. Halutessaan asiakas voi myös jatkaa sopimuskautta.

Kiinteistöleasingiä on mahdollista hyödyntää rahoitusmallina myös elinkaarihankkeissa. Elinkaarimallilla tarkoitetaan toteutustapaa, jossa urakoitsija kantaa rakennuksesta perinteistä pidemmän ja laajemman vastuun. Siinä yhteistyökumppani vastaa rakennuksen toimivuudesta, ylläpidosta, huollosta ja korjauksista sopimuskauden ajan. Kiinteistöleasingistämme onkin muodostunut varteenotettava vaihtoehto entistä useammille rakennushankkeille.

Kysy lisää asiantuntijoiltamme

Katso kiinteistöleasing-video

Kestävämpi ja edullisempi kiinteistöleasing

Kiinteistöleasingiin voi hyödyntää kestävän rahoituksen tuotteitamme, jotka ovat tavallista leasingia edullisempia.

Vihreä rahoituksemme on tarkoitettu tavanomaisia hankkeita ympäristö- ja ilmastoystävällisempiin hankkeisiin. Yhteiskunnallista rahoitusta myönnämme laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä tuottavien investointien rahoittamiseen.

Kestävän rahoituksen ehdot ovat samat kuin muussakin rahoituksessamme.

 

Leasingrahoitus on joustava ja kustannustehokas vaihtoehto hyvinvointialueiden ja -yhtymien sekä niiden määräysvallassa olevien yhtiöiden irtaimen käyttöomaisuuden hankkimiseen. Leasingilla voidaan rahoittaa muun muassa siirrettäviä tilaelementtejä, lääketieteen laitteita, ajoneuvoja tai energistehokkuushankkeita..

Leasing on pitkäaikaista vuokraamista, jossa rahoituskohteet säilyvät rahoittajan omistuksessa ja vuokralle ottaja maksaa vain laitteiden käytöstä. Leasing ei sido pääomia omistamiseen. Leasingrahoituksemme on hinnaltaan kilpailukykyinen sekä kustannuksiltaan läpinäkyvä ja helposti ymmärrettävä rahoitusratkaisu.

Sähköautojen ja energiansäästöhankkeiden rahoitukseen voimme myöntää myös vihreää rahoitusta, joka on tavallista leasingia edullisempaa.

Katso energiasäästöhankkeiden leasingvideo 

Irtaimen käyttöomaisuuden leasingrahoituksessa asiakkaan ja Kuntarahoituksen välille solmitaan määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva puitesopimus. Puitesopimuksessa sovitaan esimerkiksi limiitin määrä ja voimassaolo, sopimuskausi, marginaali, viitekorko, maksujen eräväli ja jäännösarvo. Leasinghankkeita voidaan toteuttaa limiitin puitteissa. Puitesopimuksen hyväksynnän ja limiittien määrittelyn jälkeen asiakas voi tehdä hankintoja yhdessä tai useammassa erässä.

Puitesopimuksen lisäksi jokaisesta yksittäisestä vuokrakohteesta tehdään rahoitusleasingsopimus, jonka sopimuskausi voi olla 3–10 vuotta. Sopimuskausi on sidoksissa rahoitettavan kohteen arvioituun käyttöikään.

Puitesopimuksen liitteenä on asiakkaan kanssa määritelty prosessikuvaus, eli kuvaus miten asiat toimivat käytännössä. Prosessikuvauksessa on määritelty vastuut ja toimenpiteet vuokrakohteen hankintaan, toimitukseen, vuokra-ajan alkamiseen, laskutukseen, sopimuskauden aikaisiin toimenpiteisiin sekä sopimuskauden päättymiseen liittyen.

Meiltä saat rahoitusmallin valinnan tueksi neuvontaa ja laskureita. Lisäksi voimme auttaa rahoituksen kilpailutuksessa.

Leasingasiakkaamme saavat käyttöönsä veloituksetta verkkopalvelun, jonka avulla voi seurata ja ylläpitää omiin leasinghankintoihin liittyviä taloudellisia ja teknisiä tietoja.

Kysy lisää sähköpostilla leasing(at)kuntarahoitus.fi tai ole suoraan yhteydessä asiantuntijoihimme.

Koronvaihtosopimukset ovat hyvä tapa hallita rahoitussalkun korkoriskiä ja parantaa rahoituskustannusten ennakoitavuutta. Koronvaihtosopimuksilla voi muuttaa sekä laina- että leasingrahoituksen korkoprofiilia.

Tyypillinen esimerkki koronvaihtosopimuksesta on vaihtuvan viitekoron muuttaminen kiinteään korkoon. Koronvaihtosopimus on varsinaisesta rahoitussopimuksesta erillinen sopimus, ja siksi se voidaan toteuttaa ilman, että suojattavan rahoituksen ehtoihin tehdään muutoksia.

Koronvaihtosopimusten käyttäminen edellyttää aina johdannaisyleissopimuksen solmimista Kuntarahoituksen ja asiakkaan välille. Kuntien yhtiöiltä edellytämme aina yhtiön hallituksen päätöksen lisäksi myös kunnan tai kuntayhtymän takausta johdannaisyleissopimukselle.

Kuntarahoitus ei ota huomioon sijoituspäätösten mahdollisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin sijoitusneuvonnassaan. Lue lisää täältä.

Mikäli haluat solmia johdannaisyleissopimuksen, olethan yhteydessä asiantuntijoihimme. Kaikkien johdannaisiin liittyvien päätösten tulee olla lainvoimaisia ennen sopimusten allekirjoittamista.

Tutustu johdannaissopimuksiin liittyviin asiakirjoihin lomakepankissamme

Kuvassa ladataan sähköautoa.

Vastuullisuus

Vihreä rahoitus

Vihreää rahoitusta voi hakea investointihankkeeseen, jossa syntyy selkeitä ja mitattavia hyödyllisiä vaikutuksia ilmastolle ja ympäristölle.

Vastuullisuus

Yhteiskunnallinen rahoitus

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen hankkeet tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä.

Vastuullisuus

Yhteiskunnallinen rahoitus

Kuntarahoituksen yhteiskunnallisen rahoituksen hankkeet tuottavat laaja-alaista yhteiskunnallista hyötyä.

Digitaalinen asiointi

Digitaalisten palvelujemme avulla asiointi on sujuvaa. Mikäli hyvinvointialueellasi on jo digipalvelusopimus, voit kirjautua suoraan palveluihin omalla tunnuksellasi. Lisätietoa palveluista saat omalta asiakkuustiimiltäsi.
Kädet tietokoneen näppäimistöllä.

Digitaalinen asiointi

Digitaalisten palvelujemme avulla asiointi on sujuvaa. Mikäli hyvinvointialueellasi on jo digipalvelusopimus, voit kirjautua suoraan palveluihin omalla tunnuksellasi. Lisätietoa palveluista saat omalta asiakkuustiimiltäsi.

Lainojen nostopäivät

Oheiseen taulukkoon on merkitty määräpäivät, johon mennessä kaikki lainan nostoon liittyvät asiakirjat on toimitettava Kuntarahoitukselle, jotta laina voidaan nostaa kyseisenä nostopäivänä.

Toivomme kuitenkin, että asiakirjat toimitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta Rahoituspalveluille jää riittävästi aikaa tarkistaa asiakirjat ja lisäksi asiakkaalle jää riittävästi aikaa tarvittaessa korjata ja täydentää asiakirjoja.

Kuukausi Nostopäivä Päätösten lainvoimaisuus Muut liiteasiakirjat
Tammikuu 15.1. 25.1. 9.1. 19.1. 5.1. 15.1.
Helmikuu 5.2. 15.2. 26.2. 30.1. 9.2. 20.2. 26.1. 5.2. 16.2.
Maaliskuu 4.3. 18.3. 28.3. 27.2. 12.3. 22.3. 23.2. 8.3. 18.3.
Huhtikuu 9.4. 15.4. 22.4. 3.4. 9.4. 16.4. 27.3. 5.4. 12.4.
Toukokuu 6.5. 15.5. 27.5. 29.4. 8.5. 21.5. 25.4. 3.5. 17.5.
Kesäkuu 7.6. 19.6. 28.6. 3.6. 13.6. 24.6. 28.5. 7.6. 18.6.
Heinäkuu 15.7. 25.7. 9.7. 19.7. 5.7. 15.7.
Elokuu 5.8. 20.8. 26.8. 30.7. 14.8. 20.8. 26.7. 9.8. 16.8.
Syyskuu 9.9. 17.9. 25.9. 3.9. 11.9. 19.9. 30.8. 6.9. 13.9.
Lokakuu 3.10. 14.10. 22.10. 27.9. 8.10. 16.10. 23.9. 4.10. 11.10.
Marraskuu 5.11. 18.11. 26.11. 30.10. 12.11. 20.11. 25.10. 8.11. 15.11.
Joulukuu 4.12. 17.12. 27.12. 28.11. 11.12. 18.12. 22.11. 5.12. 16.12.

Kuukausi Nostopäivä Päätösten lainvoimaisuus Muut liiteasiakirjat
Tammikuu 13.1. 20.1. 27.1. 7.1. 14.1. 21.1. 2.1. 10.1. 17.1.
Helmikuu 5.2. 17.2. 25.2. 30.1. 11.2. 19.2. 27.1. 7.2. 14.2.
Maaliskuu 6.3. 19.3. 25.3. 28.2. 13.3. 19.3. 24.2. 10.3. 14.3.
Huhtikuu 4.4. 14.4. 29.4. 31.3. 8.4. 23.4. 25.3. 4.4. 16.4.
Toukokuu 7.5. 19.5. 26.5. 30.4. 13.5. 20.5. 25.4. 9.5. 16.5.
Kesäkuu 4.6. 19.6. 27.6. 28.5. 13.6. 23.6. 23.5. 9.6. 16.6.
Heinäkuu 7.7. 18.7. 1.7. 14.7. 27.6. 8.7.
Elokuu 5.8. 12.8. 25.8. 30.7. 6.8. 19.8. 25.7. 1.8. 15.8.
Syyskuu 8.9. 18.9. 25.9. 2.9. 12.9. 19.9. 29.8. 8.9. 15.9.
Lokakuu 8.10. 20.10. 27.10. 2.10. 14.10. 21.10. 29.9. 10.10. 17.10.
Marraskuu 10.11. 17.11. 24.11. 4.11. 11.11. 18.11. 31.10. 7.11. 14.11.
Joulukuu 3.12. 10.12. 22.12. 29.12. 27.11. 4.12. 16.12. 19.12. 24.11. 1.12. 12.12. 17.12.

Lainojen nostopäivät

Oheiseen taulukkoon on merkitty määräpäivät, johon mennessä kaikki lainan nostoon liittyvät asiakirjat on toimitettava Kuntarahoitukselle, jotta laina voidaan nostaa kyseisenä nostopäivänä.

Toivomme kuitenkin, että asiakirjat toimitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta Rahoituspalveluille jää riittävästi aikaa tarkistaa asiakirjat ja lisäksi asiakkaalle jää riittävästi aikaa tarvittaessa korjata ja täydentää asiakirjoja.

Palveluita käyttöösi

Tutustu toteutuneisiin hankkeisiin Ratkaisupankissa

Ratkaisupankkiimme on koottu asiakkaidemme eri rahoitusmalleilla toteuttamia investointeja. Se tarjoaa vertailutietoa tietopohjaiseen päätöksentekoon ja eri mahdollisuuksien hahmottamiseen.

Ota yhteyttä

Kuntarahoituksen asiantuntijat ovat käytettävissäsi