Kaikki tiedotteet

Liikkeeseenlaskutiedotteet

|

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen kaksi 100 miljoonan euron lisäystä joukkovelkakirjalainoihin osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
20.11.2020 klo 9.00

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen kaksi 100 miljoonan euron lisäystä joukkovelkakirjalainoihin osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj laskee 23.11.2020 liikkeeseen lisäykset viitelainaan sekä yhteiskunnalliseen joukkovelkakirjalainaan. Lisäysten liikkeeseenlaskut tapahtuvat yhtiön 40 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite ja sen täydennys ovat saatavissa englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilta osoitteesta https://www.munifin.fi/investor-relations.

100 miljoonan euron lisäys yhteiskunnalliseen joukkovelkakirjalainaan

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron lisäyksen 10.9.2020 liikkeeseen laskettuun yhteiskunnalliseen joukkovelkakirjalainaan. Lisäyksen jälkeen viitelainan koko on 600 miljoonaa euroa. Lainan eräpäivä on 10.9.2035 ja sille maksetaan vuosittaista korkoa 0,05 %.

Kuntarahoitus on hakenut joukkovelkakirjalainan lisäyksen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 23.11.2020. Alkuperäinen viitelaina on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Deutsche Bank.

100 miljoonan euron lisäys viitelainaan  

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron lisäyksen 12.1.2017 liikkeeseen laskettuun viitelainaan. Lisäyksen jälkeen viitelainan koko on 1450 miljoonaa euroa. Viitelainan eräpäivä on 26.11.2026 ja sille maksetaan vuosittaista korkoa 0,625 %.

Kuntarahoitus on hakenut viitelainan lisäyksen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssissä (London Stock Exchange) sekä Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 23.11.2020. Alkuperäinen viitelaina ja sen kanssa vaihtokelpoiset joukkovelkakirjat on otettu kaupankäynnin kohteeksi Lontoon pörssissä ja Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Swedbank.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:                             

Joakim Holmström
Johtaja, Pääomamarkkinat
puh. 09 6803 5674

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 41 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.