Kaikki tiedotteet

Liikkeeseenlaskutiedotteet

|

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen kolme joukkovelkakirjalainaa sekä lisäyksen viitelainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
26.10.2022 klo 10.00

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen kolme joukkovelkakirjalainaa sekä lisäyksen viitelainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj laskee 27.10.2022 liikkeeseen 150 miljoonan Yhdysvaltain dollarin, 102,5 miljoonan Romanian lein ja 103,5 miljoonan Romanian lein joukkovelkakirjalainat sekä 150 miljoonan euron lisäyksen 21.4.2021 liikkeeseen laskettuun viitelainaan. Liikkeeseenlaskut tapahtuvat yhtiön 45 miljardin euron joukkovelkakirjalainaohjelman alla. Ohjelmaa koskeva esite, sen täydennys ja lainojen lopulliset ehdot ovat saatavilla englanninkielisinä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.munifin.fi/investor-relations.

Kuntarahoitus on hakenut lainojen ottamista julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle. Julkisen kaupankäynnin odotetaan alkavan 27.10.2022. Alkuperäinen viitelaina ja sen kanssa vaihtokelpoiset joukkovelkakirjat on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla.

150 miljoonan Yhdysvaltain dollarin joukkovelkakirjalaina

Lainan eräpäivä on 27.10.2025. Kuntarahoituksella on oikeus, mutta ei velvollisuutta eräännyttää joukkovelkakirjalaina ennenaikaisesti takaisinmaksettavaksi 27.10.2023 ja 27.10.2024. Lainalle maksetaan vuosittaista korkoa 5,0 prosenttia.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Natixis.

102,5 miljoonan Romanian lein joukkovelkakirjalaina

Lainan eräpäivä on 27.10.2023 ja lainalle maksetaan vuosittaista korkoa 8,58 prosenttia.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Citigroup Global Markets Europe AG.

103,5 miljoonan Romanian lein joukkovelkakirjalaina

Lainan eräpäivä on 27.10.2023 ja lainalle maksetaan vuosittaista korkoa 8,7 prosenttia.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii Societe Generale.

150 miljoonan euron lisäys viitelainaan

Lisäyksen jälkeen viitelainan koko on miljardi euroa. Viitelainan eräpäivä on 21.4.2028 ja sille maksetaan vuosittaista korkoa 0,0 prosenttia.

Liikkeeseenlaskun järjestäjänä toimii TD Global Finance Unlimited Company.

Kuntarahoitus tekee varainhankintaa useissa eri valuutoissa. Suurin osa varainhankinnasta tehdään kuitenkin euroissa ja Yhdysvaltain dollareissa. Yhtiö suojautuu liikkeeseenlaskuvaluuttoihin liittyviltä riskeiltä riskienhallintaperiaatteidensa mukaisesti.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:                              

Joakim Holmström
Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus
puh. 050 444 3638

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy. Konsernin tase on lähes 47,5 miljardia euroa.

Kuntarahoitus tavoittelee parempaa tulevaisuutta vastuullisesti asiakkaidensa kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat ja kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt, hyvinvointialueet sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn nimeämät yleishyödylliset yhteisöt ja kohteet. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivinen suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.