Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus määriteltiin kansallisesti merkittäväksi luottolaitokseksi

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
6.7.2015 klo 13.00

Kuntarahoitus määriteltiin kansallisesti merkittäväksi luottolaitokseksi

Pankkisääntelyn uudistumisen seurauksena laki luottolaitostoiminnasta vaatii Finanssivalvontaa määrittelemään kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävät luottolaitokset Suomessa. Finanssivalvonnan 6.7.2015 julkistaman päätöksen mukaan Kuntarahoitus on listattu näiden luottolaitosten joukkoon.

Kansallisesti merkittävät luottolaitokset jaetaan viiteen eri luokkaan, joiden perusteella niille asetetaan 0-2 prosentin lisäpääomavaatimus. Kuntarahoitus kuuluu luokkaan kaksi, mikä merkitsee 0,5 prosentin lisäpääomavaatimusta. Kuntarahoituksen omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin oli vuoden 2014 lopussa 33,53 prosenttia, mikä täyttää vaatimuksen selvästi.

Laki luottolaitostoiminnasta asettaa kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittäville luottolaitoksille joitakin erityisvaatimuksia hallintotavan osalta. Kuntarahoituksen hallintotapa täyttää myös nämä vaatimukset jo entuudestaan.

Finanssivalvonta käyttää merkittävien luottolaitosten määrittämisessä luottolaitostoiminnasta annetun lain perusteita ja Euroopan pankkiviranomaisen (EBA) julkistaman ohjeen tunnuslukuja.

KUNTARAHOITUS OYJ

Esa Kallio
Varatoimitusjohtaja  
Puh 050 3377 953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on noin 30 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.