Kaikki tiedotteet

Liikkeeseenlaskutiedotteet

|

Kuntarahoitus Oyj muuttaa joukkovelkakirjalainan ehtoja

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
26.2.2021 klo 10.30

Kuntarahoitus Oyj muuttaa joukkovelkakirjalainan ehtoja

Kuntarahoitus Oyj muuttaa 18.7.2019 liikkeeseen laskemansa 10 miljoonan Yhdysvaltain dollarin joukkovelkakirjalainan (ISIN: XS2027954127) koronmaksua koskevia ehtoja. Muutoksen jälkeen kaikille korkokausille heinäkuussa 2021 alkavalta korkokaudelta alkaen maksetaan 2,27 prosentin vuosittaista kiinteää korkoa aiemman USD Constant Maturity Swap (CMS) -korkojen perusteella määräytyvän koron sijaan. Muutoksen tarkoituksena on poistaa joukkovelkakirjalainan koron sidonnaisuus LIBOR-korkoihin, joiden noteerauksen odotetaan päättyvän lähivuosina. USD CMS -korot määräytyvät LIBOR-korkojen perusteella. Muilta osin joukkovelkakirjalainan ehdot pysyvät ennallaan. Joukkovelkakirjan haltijat ovat hyväksyneet muutokset ja ne astuvat voimaan 26.2.2021.

Joukkovelkakirjalaina on otettu julkisen kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:
                             
Joakim Holmström
Johtaja, Pääomamarkkinat ja vastuullisuus
puh. 09 6803 5674

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 44 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla sekä ensimmäinen suomalainen vihreiden ja yhteiskunnallisten joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi

Tärkeitä tietoja

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi, kokonaisuudessaan tai osittain, suoraan tai välillisesti missään sellaisissa valtioissa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa julkaiseminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole arvopapereita koskeva myyntitarjous eikä pyyntö ostotarjouksien saamiseksi, eikä arvopapereita myydä valtioissa, joissa myyntitarjous, ostotarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastaista ilman rekisteröintiä, rekisteröintivaatimuksen poikkeusta tai rajausta siten kuin näistä säädetään kyseisen valtion arvopaperilainsäädännössä.

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) (“Yhdysvaltain Arvopaperilaki”) eikä minkään Yhdysvaltojen osavaltion soveltuvan arvopaperilain mukaisesti, eikä niitä saa tarjota tai myydä, suoraan tai välillisesti, Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisten henkilöiden hyväksi tai lukuun, ellei tämä tapahdu soveltuvan Yhdysvaltain Arvopaperilain mukaista rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen puitteissa tai järjestelyssä, johon Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivelvollisuudet eivät sovellu.