Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Kuntarahoitus Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Kuntarahoitus Oyj
Puolivuosikatsaus
10.8.2016 klo 15.30

Kuntarahoitus Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016

Tämä on tiivistelmä Kuntarahoituksen 10.8.2016 julkistetusta puolivuosikatsauksesta. Täydellinen puolivuosikatsaus taulukoineen on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja yhtiön verkkosivuilla www.kuntarahoitus.fi.

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti:

  • Konsernin liikevoitto oli 68,8 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2015: 78,3 miljoonaa euroa). Eroa edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna oli -12,1 %. Liikevoiton laskuun vaikuttivat erityisesti viranomaisille maksettavat valvonta- ja vakausmaksut, yhtiön toimintaympäristön muutosten aiheuttama toimintakulujen kasvu sekä käypään arvoon arvostettavien rahoituserien negatiiviset arvostukset.
  • Korkokate kasvoi 16,0 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 97,5 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2015: 84,1 miljoonaa euroa).
  • Taseen loppusumma oli 35 850 miljoonaa euroa (31.12.2015: 33 889 miljoonaa euroa). Tase kasvoi 5,8 % vuoden 2015 lopusta.
  • Konsernin vakavaraisuus pysyi edelleen vahvana, omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin olivat kesäkuun lopussa 66,99 % (31.12.2015: 64,61 %) ja ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin oli 45,33 % (31.12.2015: 41,49 %).
  • Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio) oli kesäkuun lopussa 3,19 % (31.12.2015: 3,15 %).
  • Uusia luottoja nostettiin tammi-kesäkuussa 1 495 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2015: 1 173 miljoonaa euroa). Luotonannon kokonaismäärä kasvoi 20 513 miljoonaan euroon (31.12.2015: 20 088 miljoonaa euroa). Luotonannon kokonaismäärän kasvu oli 2,1 % vuoden 2015 lopusta.
  • Varainhankintaa tehtiin tammi-kesäkuussa 4 249 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2015: 4 518 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärä kasvoi 30 255 miljoonaan euroon (31.12.2015: 28 419 miljoonaa euroa). Varainhankinnan kokonaismäärän kasvu oli 6,5 % vuoden 2015 lopusta.
  • Kokonaislikviditeetti oli kesäkuun lopussa 8 737 miljoonaa euroa (31.12.2015: 7 732 miljoonaa euroa).
  • Kuntarahoituksen tytäryhtiön Inspiran liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2015: 1,3 miljoonaa euroa). Liikevoitto kesäkuun lopussa oli 0,1 miljoonaa euroa (1.1.-30.6.2015: 0,2 miljoonaa euroa).

Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio:

”Alkuvuotta 2016 leimasi Kuntarahoituksen toimintaympäristössä jatkuva muutos. Sote- ja maakuntauudistuksen lopulliseen sisältöön, toteutustapaan ja vaikutuksiin liittyvä sumuisuus ei voi olla heijastumatta koko kuntakenttään. Koko Euroopan tasolla Ison-Britannian päätös erota Euroopan unionista heikentää olennaisesti koko maanosan talouden näkymiä ja lisää epävakautta.

Kuntarahoituksen liiketoimintaan asiakkaiden toimintaympäristön epävarmuus on vaikuttanut yllättävän vähän. Vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla asemamme oman asiakaskuntamme keskuudessa on vahvistunut edellisvuodesta.


Kuntarahoitus-konsernin liikevoitto oli 68,8 miljoonaa euroa, missä on laskua edellisvuoteen 12,1 prosenttia. Liikevoiton laskuun vaikuttivat erityisesti viranomaisille maksettavat valvonta- ja vakausmaksut, yhtiön toimintaympäristön muutosten aiheuttama toimintakulujen kasvu sekä käypään arvoon arvostettavien rahoituserien negatiiviset arvostukset. Kuntarahoitus siirtyi vuoden 2016 alussa Euroopan keskuspankin, EKP:n valvontaan.

Yhtiön tase jatkoi kasvuaan ja nousi 35,9 miljardiin euroon. Hyvä tulos ja vahva tase hyödyttävät ennen kaikkea asiakkaitamme ja omistajiamme. Niiden avulla pystymme täyttämään omistajien meille määrittelemän tehtävän eli rahoituksen jatkuvuuden turvaamisen asiakkaillemme kaikissa markkinaolosuhteissa. Ne helpottavat toimintaa pankkisääntelyn paineissa sekä auttavat säilyttämään sijoittajien silmissä vahvan asemamme yhä epävarmemmassa maailmassa.

Merkittävän yhteiskunnallisen roolimme takia meillä Kuntarahoituksessa on myös iso vastuu. Pyrimme vaikuttamaan kaikin tavoin siihen, että voimme rahoittaa myös uusien maakuntien sote-hankkeita, ja että kunnat uudessa roolissaan ovat investointikykyisiä.”

Konsernin avainluvut

 30.6.201631.12.201530.6.2015
Korkokate (milj. euroa)97,5172,284,1
Liikevoitto (milj. euroa)68,8151,878,3
Uusi luotonanto (milj. euroa)1 4952 6871 173
Uusi varainhankinta (milj. euroa)4 2497 2974 518
Taseen loppusumma (milj. euroa) 35 85033 88933 693
Ydinpääoma (CET1)727,1686,3647,5
Ensisijainen pääoma (T1) (milj. euroa)1 074,51 033,8647,5
Omat varat yhteensä (milj. euroa)1 074,51 068,8682,5
Ydinpääoma (CET1) suhteessa riskipainotettuihin eriin, %45,3341,4930,12
Ensisijainen pääoma (T1) suhteessa riskipainotettuihin eriin, %66,9962,4930,12
Omat varat yhteensä suhteessa riskipainotettuihin eriin, %66,9964,6131,75
Vähimmäisomavaraisuusaste (leverage ratio), %3,193,151,9
Oman pääoman tuotto-% (ROE)10,3114,8420,06
Kulu-tuotto-suhde0,220,160,15
Henkilöstö1079594

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 0500 406 856
Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 337 7953
Johtaja, talous, Marjo Tomminen, puh. 050 386 1764

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 36 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.