Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Moody’s vahvisti Kuntarahoitukselle parhaan mahdollisen luottoluokituksen

Luottoluokittaja Moody’s on vahvistanut Kuntarahoituksen pitkäaikaiseksi luottoluokitukseksi edelleen parhaan mahdollisen Aaa:n vakain näkymin. Myös lyhytaikainen luottoluokitus säilyi ennallaan parhaalla mahdollisella tasolla Prime-1:ssä.

Moody’sin perusteluna luokitukselle ovat Kuntarahoituksen vahva markkina-asema asiakaskuntansa tärkeimpänä rahoittajana, nollariskiluokkaan kuuluva antolainasalkku, vahva likviditeetti sekä kehittynyt riskien hallinta. Perusteluissa todetaan Kuntarahoituksen olevan Suomen paikallishallinnon toiminnan peruspilari, jonka avulla kunnat voivat hoitaa lakisääteiset tehtävänsä.

Moodys’in perusteluissa pidetään myös hyvänä asiana sitä, että Kuntarahoitus on strategiansa mukaisesti ryhtynyt ajoissa valmistautumaan vuonna 2018 voimaan astuviin vähimmäisomavaraisuusvaatimuksiin (leverage ratio) parantamalla kannattavuuttaan tarkoituksena kerätä tarvittavat varat toimintansa tuloksella.

”Moody’sin luokituspäätös oli odotustemme mukainen. On hienoa, että pitkäjänteinen työmme yhtiön kehittämisessä, ja erityisesti riskienhallinta ja siihen liittyvät järjestelmämme nostettiin esiin päätöksen perusteluissa. Tehtävämme on turvata asiakkaidemme rahoituksen saatavuus kaikissa markkinatilanteissa kilpailukykyisesti, ja se luonnollisesti edellyttää meiltä muun muassa erityisen tarkkaa varautumista markkinatilanteiden muutoksiin”, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio toteaa.

Kuntarahoitus on edelleen ainoa suomalainen rahoituslaitos, jolla on paras mahdollinen luottoluokitus kahdelta tärkeimmältä luokituslaitokselta Moody’siltä ja Standard&Poor’silta. Moody’s on pitänyt Kuntarahoituksella Aaa-luottoluokituksen vuodesta 2001 lähtien. Lisäksi Kuntarahoitus on Suomen valtion ohella ainoa toimija, jolla on AAA/Aaa-luottoluokitus vakain näkymin kahdelta luottoluokittajalta.

Kuntarahoitus Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 0500 406 856
Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 337 7953
Johtaja, Talous, Marjo Tomminen, puh. 050 386 1764