Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Muutoksia Kuntarahoituksen johtoryhmään

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
28.2.2018 klo 12.00

Muutoksia Kuntarahoituksen johtoryhmään

Esa Kallion siirryttyä 28.2.2018 alkaen Kuntarahoituksen toimitusjohtajaksi on toimitusjohtajan sijaiseksi nimitetty lakiasioista ja yhtiön hallinnosta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen, OTK Mari Tyster, s. 1975. Kuntarahoituksen toimitusjohtajan sijaista koskee valvovan viranomaisen eli Euroopan keskuspankin tekemä luotettavuuden, sopivuuden ja ammattitaidon arviointi. Tämä prosessi on Tysterin osalta vielä kesken.

Samalla yhtiön johtoryhmän uusiksi jäseniksi on nimitetty Joakim Holmström ja Rainer Holm.

KTM Joakim Holmström, s. 1977, on työskennellyt Kuntarahoituksen palveluksessa vuodesta 2008 lähtien. Vuodesta 2010 alkaen Holmström on vastannut yhtiön varainhankinnasta. Holmströmin siirtyessä johtoryhmän jäseneksi hänen vastuualueelleen siirtyy koko pääomamarkkinat-toiminto. Toimintoon kuuluvat varainhankinnan lisäksi yhtiön treasury sekä yhteiskuntavastuu ja viestintä.

KTM Rainer Holm, s. 1973, on työskennellyt vuodesta 2016 lähtien Kuntarahoituksen IT:stä ja kehittämistoiminnoista vastaavana johtajana.

Toni Heikkilä, Jukka Helminen ja Marjo Tomminen jatkavat edelleen Kuntarahoituksen johtoryhmän jäseninä. Heikkilä vastaa yhtiön riskienhallinnasta, Helminen rahoituksesta ja Tomminen taloudesta.

Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat Kuntarahoituksen toimitusjohtajalle Esa Kalliolle. Nimitykset astuvat voimaan 1.3.2018.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 337 7953, esa.kallio@kuntarahoitus.fi

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 35 miljardia euroa.  Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio. 

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi