Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Muutos Kuntarahoituksen hallituksessa

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
21.2.2020 klo 13.15

Muutos Kuntarahoituksen hallituksessa

Kuntarahoitus Oyj:n hallituksen jäsen Raija-Leena Hankonen on tänään eronnut yhtiön hallituksen ja sen valiokuntien jäsenyydestä, koska hän on ehdolla toisen luottolaitoksen, Danske Bank A/S:n, hallitukseen. Kuntarahoituksen yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksen jäsen ei saa kuulua toisen luottolaitoksen hallintoon.

”Kuntarahoituksen hallitusjäsenyys on ollut erittäin mielenkiintoinen tehtävä, jossa olen päässyt osallistumaan Suomen kolmanneksi suurimman luottolaitoksen johtamiseen nähden sen merkityksen vastuulliselle julkisen sektorin rahoitukselle. Olen iloinen, että minulla oli mahdollisuus edistää osaltani tämän menestyksellisen yhtiön toimintaa kuluneen vuoden aikana,” Raija-Leena Hankonen sanoo.

”Vaikka Raija-Leena Hankosen aika Kuntarahoituksen hallituksessa jäi ennakoitua lyhyemmäksi, hänen asiantuntemuksensa ja pitkä kokemuksensa tilintarkastuksesta ja finanssisektorin toiminnasta on ollut suureksi hyödyksi Kuntarahoitukselle. Kiitän häntä tästä ja toivotan menestystä uusissa tehtävissä,” Kuntarahoituksen hallituksen puheenjohtaja Helena Walldén sanoo.

KUNTARAHOITUS OYJ

Mari Tyster
Johtaja, lakiasiat ja yhtiöhallinto

Lisätietoja:

Helena Walldén, hallituksen puheenjohtaja, p. 050-3686860 / Mari Tyster

Kuntarahoitus Oyj on Suomen suurimpia luottolaitoksia: yhtiön tase on noin 39 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhteisöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi