Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Muutos Kuntarahoituksen O-SII-lisäpääomavaatimukseen ja uusi asetettu järjestelmäriskipuskuri

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
29.6.2018 klo 15.05

Muutos Kuntarahoituksen O-SII-lisäpääomavaatimukseen ja uusi asetettu järjestelmäriskipuskuri

Finanssivalvonta on 29.6.2018 muuttanut Kuntarahoitus Oyj:lle Suomen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävänä luottolaitoksena (O-SII) asetetun lisäpääomavaatimuksen määrää. Uusi 0,5 prosentin O-SII-lisäpääomavaatimus tulee voimaan 1.1.2019.  

Myös tällä hetkellä Kuntarahoitukselle asetettu O-SII-lisäpääomavaatimus on 0,5 prosenttia. Joulukuussa 2017 tehdyn päätöksen mukaan Kuntarahoituksen lisäpääomavaatimus kuitenkin nousee 1.7.2018 alkaen yhteen prosenttiin (1,0 %). Vuoden 2019 alussa voimaan tuleva uusi lisäpääomavaatimuksen muutos liittyy Nordean suunniteltuun kotipaikan siirtoon 1.10.2018. Päätöksen voimaantulon edellytyksenä on, että Ruotsin toimivaltainen viranomainen ei vastusta Nordea Bank AB:n sulautumista Nordea Holding Oyj:hin.

29.6.2018 Finanssivalvonta päätti myös, että Kuntarahoitukseen sovelletaan 1.7.2019 alkaen rahoitusjärjestelmän rakenteellisten ominaisuuksien perusteella määrättävää lisäpääomavaatimusta (järjestelmäriskipuskuri). Ydinpääomalla (CET1) katettava järjestelmäriskipuskurivaatimus on 1,5 %.

Kuntarahoitus täyttää selvästi kaikki sille asetetut pääomavaatimukset.

Lisätietoja Finanssivalvonnan päätöksistä www.finanssivalvonta.fi.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Esa Kallio
toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953


Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi