Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Myös S&P vahvisti Kuntarahoitukselle parhaan mahdollisen luottoluokituksen

Luottoluokittaja Standard & Poor’s on vahvistanut Kuntarahoituksen pitkäaikaiseksi luottoluokitukseksi parhaan mahdollisen AAA (vakaa). Myös lyhytaikainen luottoluokitus säilyi ennallaan parhaalla mahdollisella tasolla A-1+. Kaksi viikkoa sitten Kuntarahoitus sai vahvistuksen vastaavalle parhaalle mahdolliselle luokitukselle myös Moody’siltä.

S&P:n perusteluna Kuntarahoituksen luokitukselle ovat yhtiön korkealuokkainen lainasalkku, johon sisältyy vain pankkien vakavaraisuuslaskennassa nollariskiluokkaan luettavia kuntalainoja ja valtion tukemaan asuntotuotantoon sisältyviä lainoja. Niin ikään yhtiön likviditeetin todetaan olevan erittäin hyvä. Samoin Kuntarahoituksen ja sen varainhankinnan takaavan Kuntien takauskeskuksen muodostamaa suomalaisten kuntien yhteistä rahoitusjärjestelmää sekä keskuspankkilimiittiä pidetään luokitusta tukevina tekijöinä.

S&P pitää hyvänä asiana myös sitä, että Kuntarahoitus on määrätietoisesti jatkanut omien varojensa vahvistamista sopeutuakseen hallitusti luottolaitoksia koskevan sääntelyn kiristymisen myötä nouseviin vähimmäisomavaraisuusvaatimuksiin. Hyvänä asiana S&P pitää myös yhtiön konservatiivista riskienhallintaa ja toimivia seurantatyökaluja.

”Kuntarahoituksella on edelleen ainoana luottolaitoksena Suomessa parhaat mahdolliset luottoluokitukset kahdelta tärkeimmältä luottoluokittajalta. Tämä tukee hienosti varainhankintaamme kansainvälisiltä rahoitusmarkkinoilta ja vahvistaa edelleen asemaamme kuntasektorin tärkeimpänä rahoittajana”, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Pekka Averio toteaa.

Kuntarahoitus on Suomen valtion ohella ainoa toimija euroalueella, jolla on AAA/Aaa-luottoluokitus vakain näkymin kahdelta luottoluokittajalta.

Kuntarahoitus Oyj

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Pekka Averio, puh. 0500 406 856
Varatoimitusjohtaja Esa Kallio, puh. 050 337 7953
Johtaja, Talous, Marjo Tomminen, puh. 050 386 1764