Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Sote- ja maakuntauudistus etenee Suomessa – kokonaisvaikutuksia Kuntarahoitukselle ei voida vielä arvioida

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
29.6.2016 klo 17.45

Sote- ja maakuntauudistus etenee Suomessa – kokonaisvaikutuksia Kuntarahoitukselle ei voida vielä arvioida

Suomessa hallitus valmistelee sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän ja aluehallinnon laajaa uudistusta. Uudistus sisältää muun muassa suunnitelman siirtää sosiaali- ja terveydenhoitojärjestelmän tehtäviä kunnilta uusille itsenäisille maakunnille.

Hallitus on tänään julkistanut asiaa koskevia alustavia linjauksia ja niitä koskevia lakiluonnoksia, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-julkisti-sote-ja-maakuntauudistuksen-lakiluonnokset.

Kokonaisuudesta puuttuu kuitenkin vielä olennaisia osia, minkä vuoksi Kuntarahoitus ei pysty arvioimaan uudistuksen kokonaisvaikutuksia yhtiön toimintaan. On mahdollista, että uudistuksella saattaa olla vaikutusta Kuntarahoituksen toiminnan volyymeihin. Kuntarahoitus seuraa aktiivisesti uudistussuunnitelmia.

KUNTARAHOITUS OYJ

Esa Kallio
varatoimitusjohtaja
Puh. 050 33 77 953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.