Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

S&P vahvisti Kuntarahoituksen AA+ (näkymät vakaat) luottoluokituksen luokitusmetodologian päivityksen yhteydessä

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote

19.7.2018 klo 14.30

S&P vahvisti Kuntarahoituksen AA+ (näkymät vakaat) luottoluokituksen luokitusmetodologian päivityksen yhteydessä

S&P Global Ratings (S&P) vahvisti 19.7.2018 Kuntarahoitus Oyj:n pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen. Luottoluokitus on AA+ (näkymät vakaat). Samalla poistettiin luottoluokituksesta metodologiapäivitykseen viittaava termi ”under criteria observation, ”UCO”. Kuntarahoituksen luottoluokitus ei aiemman eikä uudistetun luottoluokitusmetodologian mukaan voi olla korkeampi kuin Suomen valtion luottoluokitus (AA+).

S&P päätti samalla nostaa Kuntarahoituksen vuonna 2015 liikkeeseenlaskeman Additional Tier 1 -pääomalainan luottoluokituksen yhtä tasoa korkeammaksi luokkaan A-. Kuntarahoituksen lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on paras mahdollinen A-1+.

S&P päätti myös vastaisuudessa arvioida kuntien yhteisen varainhankintajärjestelmän muodostavaa Kuntarahoitusta ja Kuntien takauskeskusta (joka on Kuntarahoituksen varainhankinnan takaaja) yhteisesti nimikkeellä ”group”.

Edellä mainittu liittyy S&P:n uuteen luottoluokitusmetodologiaan, joka koskee julkisen sektorin rahoittamiseen Yhdysvaltojen ulkopuolella erikoistuneita laitoksia. Toukokuussa 2018 S&P päätti Kuntarahoituksen lisäksi arvioida yhdeksän muuta vastaavanlaista liikkeeseenlaskijaa uuden metodologian avulla.

Uudessa metodologiassa S&P:n tarkoituksena on ottaa paremmin huomioon julkisen sektorin rahoituslaitosten erityispiirteet voittoa tavoittelemattomina tai muuhun kuin voiton maksimoimiseen keskittyvinä organisaatioina ja arvioida niiden luottokelpoisuus sekä itsenäisinä että ottaen huomioon muun muassa mahdollinen takausjärjestelmä tai muut julkisen sektorin tukirakenteet järjestelmälle.

Luottoluokituksen vahvistus on luettavissa Kuntarahoituksen kotisivuilta (www.kuntarahoitus.fi).

KUNTARAHOITUS OYJ

Esa Kallio, toimitusjohtaja
puh. 050 337 7953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen toiseksi suurin rahoituslaitos: yhtiön tase on lähes 35 miljardia euroa. Kuntarahoituksen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio.

Kuntarahoituksen tehtävänä on rakentaa vastuullisesti parempaa tulevaisuutta yhdessä asiakkaiden kanssa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaamme rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla ympäristön kannalta kestäviä ja yhteiskunnallisesti vastuullisia kohteita, kuten julkisen liikenteen hankkeita, kestävää rakentamista, sairaaloita ja terveyskeskuksia, päiväkoteja ja kouluja sekä erityisryhmien asumista.

Kuntarahoituksen asiakaskunta on kotimaista, mutta toimintaympäristö on globaali. Yhtiö on aktiivisin suomalainen joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija kansainvälisillä pääomamarkkinoilla ja ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.

Lue lisää: www.kuntarahoitus.fi