Kaikki tiedotteet

Yhtiötä koskevat pörssitiedotteet

|

Standard & Poor’s vahvisti Kuntarahoituksen AA+-luottoluokituksen

Kuntarahoitus Oyj
Pörssitiedote
2.12.2015 klo 16.00

Standard & Poor’s vahvisti Kuntarahoituksen AA+-luottoluokituksen

Luottoluokituslaitos Standard & Poor’s (S&P) vahvisti 2.12.2015 Kuntarahoituksen pitkäaikaisen varainhankinnan luottoluokituksen luokkaan AA+ (neg.). Kuntarahoituksen lyhytaikaisen varainhankinnan luottoluokitus on edelleen korkein mahdollinen eli A-1+.

Standard & Poor’sin arvion mukaan Kuntarahoituksen vahvat luottoluokitukset perustuvat suomalaisen paikallisjulkissektorin hyvään luottokelpoisuuteen sekä yhtiön vahvaan riskienhallintaan, erittäin vahvaan maksuvalmiuteen, saatavien laadun erinomaisuuteen ja jatkuvasti vahvistuneeseen vakavaraisuuteen.

Standard & Poor’sin luottoluokitusmenetelmän mukaan Kuntarahoituksen luottoluokitus on suorassa yhteydessä Suomen valtion luokitukseen, eikä yhtiöllä siten voi olla valtiota korkeampaa luottoluokitusta.

KUNTARAHOITUS OYJ

Lisätietoja:

Pekka Averio
toimitusjohtaja
puh. 0500 406 856

Esa Kallio
varatoimitusjohtaja
puh. 050 3377 953

Kuntarahoitus Oyj on taseella mitaten Suomen kolmanneksi suurin rahoituslaitos. Sen omistavat kunnat, Keva ja Suomen valtio, ja se on olennainen osa suomalaisen yhteiskunnan taloudellista perusrakennetta.

Kuntarahoituksen tase on lähes 34 miljardia euroa. Yhtiön varainhankinta tehdään pääosin kansainvälisiltä pääomamarkkinoilta. Kuntarahoituksen varainhankinnalla on Kuntien takauskeskuksen takaus.

Kuntarahoituksen tehtävänä on turvata kuntien investointien ja valtion tukeman sosiaalisen asuntotuotannon rahoitus kilpailukykyisesti kaikissa markkinatilanteissa. Yhtiön asiakkaita ovat Suomen kunnat, kuntayhtymät, niiden määräysvallassa olevat yhtiöt sekä yleishyödylliset asuntoyhteisöt. Asiakkaat rahoittavat Kuntarahoituksen tarjoamilla rahoitusratkaisuilla sosiaalisia ja yleishyödyllisiä kohteita, esimerkiksi päiväkoteja, kouluja, asuntoja ja sairaaloita sekä muita kunnallisia investointeja.

Kuntarahoitus-konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy.