Kaikki ajankohtaiset

Digitaaliset palvelut

|

Askeleet onnistuneeseen kiinteistöleasinghankkeeseen

Kuvituskuva, jossa näkyy yksityiskohta modernin rakennuksen ulkoseinästä.

Kiinteistöleasingin käyttö rakennusinvestointien rahoituksessa on kasvanut voimakkaasti. Rahoitusmuodon huomioinen investoinnin eri vaiheissa on avain onnistuneeseen hankkeeseen.

Leasing on yleinen valinta erityisesti uusien koulujen rahoitukseen, mutta sillä on rahoitettu myös päiväkoteja, paloasemia, hyvinvointikeskuksia, sairaaloita, keskuskeittiöitä, jätevedenpuhdistamoja ja väistötiloja.

1. Huolellinen suunnittelu

Onnistuneiden rahoituspäätösten perusta luodaan kunnan talouden pitkän aikavälin huolellisella suunnittelulla. Suurten investointien, kuten esim. koulujen ja päiväkotien, kauaskantoiset vaikutukset talouteen osataankin yhä useammin huomioida kuntien talouden suunnittelussa. Talouden suunnitteluun on myös tarjolla erilaisia palveluja ja työkaluja, kuten Kuntarahoituksen talousennustesovellus. Kuntarahoituksen asiantuntijat työstävät usein laskelmia yhdessä asiakkaan kanssa. Myös investoinnin suunnitteluvaiheessa on syytä katsoa kauemmas tulevaisuuteen ­– minkälaisia ja minkä verran käyttäjiä eri tiloille on esimerkiksi kymmenen vuoden kuluttua?

2. Rahoitusmallien vertailu

Kuntarahoituksen asiantuntijat käyvät mielellään avaamassa eri rahoitusmallien erovaisuuksia ja hyötyjä kunnan virkamiehille ja päättäjille. Eri rahoitusmuotojen vertailuun löytyy lisäksi erilaisia tukimateriaaleja ja laskureita. Laskelmat ja vertailut auttavat löytämään kunkin kunnan talouteen ja hankkeen erityispiirteisiin parhaiten soveltuvan rahoitusratkaisun.

Kiinteistöleasingilla on monia etuja:

  • Leasingmaksut tulevat maksuun vasta, kun kohde on valmis.
  • Rahoituskustannukset ovat alkuvaiheessa selkeästi pienemmät kuin yhtä pitkässä tasalyhenteisessä lainassa.
  • Selkeä yksi kohdekohtainen sopimus sisältää kaikki hankkeeseen liittyvät kulut. Tämä helpottaa edelleenvuokrausta ja esimerkiksi sisäisen vuokran laskemista.
  • Purkukustannukset on mahdollista jaksottaa koko leasingsopimuskaudelle. Taseinvestointiin ne eivät voi sisältyä, vaan ovat purkuvuoden käyttötalouden kustannus.
  • Rahoituskustannukset kiinteistöleasingissa ovat lähes vastaavat kuin taselainavaihtoehdossa.
  • Kiinteistöleasingin voi vaihtaa taselainaksi ilman ylimääräisiä kustannuksia aina marginaalin tarkistushetkellä.
  • Taseen ulkopuolinen rahoitus mahdollistaa useamman yhtäaikaisen investoinnin aloittamisen, kun yhdistetään leasing-rahoitusta ja taselainaa.

Kiinteistöleasingin erityispiirteiden huomioiminen

Keskustelu rahoittajan kanssa kannattaa avata mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kiinteistöleasingiin liittyvät erityispiirteet pystytään huomioimaan ajoissa ja hanke saadaan suunnitellussa aikataulussa eteenpäin.

Rakennustapa: Uudisrakennuksien rahoitukseen kiinteistöleasing sopii lähes aina, mutta laajennuksissa ja korjausinvestoinneissa soveltuvuutta on tarkasteltava tapauskohtaisesti.

Tontti: Kiinteistöleasingissa rakennuksen rahoittaja vuokraa tontin, jolle kohde rakennetaan. Tontin täytyy olla asiakkaan omistuksessa, eikä siihen saa kohdistua rasitteita. Tontin vuokrasopimuksen pituuden täytyy olla kaksi kertaa leasingkauden pituus, ja maanvuokrapäätöksen täytyy olla lainvoimainen viimeistään siinä vaiheessa, kun leasingsopimus allekirjoitetaan. Maanvuokran tulee perustua käypään arvoon. Rahoittajalle on hyvä lähettää vuokrattavan tontin karttaliite mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Urakkamuoto: Kiinteistöleasing sopii kokonaisvastuu-urakkaan (KVR-urakka), elinkaarimalliin tai jaettuun urakkaan. Mikäli hanke toteutetaan muilla urakkamuodoilla, on rahoittajan kanssa syytä käydä varhaisessa vaiheessa keskustelua siitä, voidaanko hanke toteuttaa kiinteistöleasingilla.

Avustukset: Mikäli hanke saa liikuntapaikka-avustusta, tällöin kiinteistöleasing ei lähtökohtaisesti sovellu nykyisten avustusehtojen takia rahoitusmuodoksi.

Vihreä Rahoitus: Ennen rahoituksen kilpailutusta on hyvä lähettää Kuntarahoitukselle tiedot hankkeesta (hankesuunnitelma ja energiatodistus), jotta voidaan katsoa, olisiko hankkeelle mahdollista myöntää vihreää rahoitusta. Näin vihreän rahoituksen marginaalialennus pystytään huomioimaan rahoitustarjouksessa.

Lue lisää kiinteistöleasingista:

Kiinteistöleasing yleistyy
Kiinteistöleasing – kaikki kustannukset yhdelle sopimukselle
Pöytyä investoi rohkeasti koulutukseen

Teksti: Hannele Borra
Kuva: iStock